sadrzajUsluge hibridne pošte

Hibridna pošta je kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte. Sam naziv "hibridna" pokazuje da se radi o mješavini usluga. Radi se o spoju najmodernijih tehnologija i klasične poštanske tehnologije. Primjena informatike u najstarijoj poštanskoj usluzi – prijenosu poštanskih pošiljki - zauzela je nezaobilazno mjesto.

Osnovna zamisao hibridne pošte je da firma, institucija ili fizičko lice šalje poštanskom operatoru informaciju (npr. račun, propagandnu poruku i sl.) u elektronskoj formi, da se, potom, ta informacija obradi, odštampa i spakuje u kovertu, te da se, u što kraćem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se ta firma, institucija ili fizičko lice obraća.

Paket usluga koje pruža hibridna pošta:

Usluge Hibridne pošte koriste se za izradu:

Princip rada hibridne pošte

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO
Služba hibridne pošte,
Put života bb, 71000 Sarajevo,
Tel. +387 (0)33 72 34 40 ili
Fax. +387 (0)33 72 34 44
e-mail: gpc@posta.ba