sadrzajOglašavanje u Pošti

U spektru usluga koje pruža JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo je i oglašavanje u pošti. Ovo nije novost na tržištu oglašavanja, ali JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo sa najpovoljnijim cijenama i sa sigurno najvećim marketinškim efektom daje garanciju ZA USPJEH VAŠOJ PREZENTACIJI

Oglašavanje u pošti je promotivna usluga kojom korisnik dostavlja promotivne plakate JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, nakon čega se isti postavljaju u pošte gdje se korisnik usluge želi oglašavati.

Oglašavanje u pošti nudi poslovnim korisnicima mogućnost odabira pošta i to na području pokrivenosti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Usluga podrazumjeva isticanje promotivnih materijala poslovnih korisnika u enterijernom prostoru pošta.

Pod promotivnim materijalom podrazumjevaju se plakati, posteri sa promotivnim porukama korisnika.

Prednost oglašavanja u Pošti:

Karakteristike oglašavanja u Pošti:

Korisnici oglašavanja u Pošti trebaju znati:

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

         „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO 
         Služba marketinga
         Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
         Tel. +387 (0)33 25 26 08 ili        
         Fax. +387 (0)33 25 27 04
         e-mail: marketing@posta.ba