sadrzaj Poštanski propisi

Zakon o poštama Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV. 4. a. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. aprila 2005. godine, i na 40. sjednici Doma naroda, održanoj 25. aprila 2005. godine, usvojila je Zakon o poštama Bosne i Hercegovine.

Tekst Zakona 

Zakon o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine

Ovim Zakonom utvrđuju se: osnovna pitanja organizacije, uvjeti i način pružanja poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, u skladu sa potvrđenim međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima, a naročito opći interesi poštanskog prometa, principi i pravila poštanske politike, poštanske usluge, organizacija i upravljanje poštanskim prometom, nadzor i kaznene odredbe.

Tekst Zakona