sadrzaj Oglašavanje u Pošti

U spektru usluga koje pruža JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo je i oglašavanje u pošti. Ovo nije novost na tržištu oglašavanja, ali JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo sa najpovoljnijim cijenama i sa sigurno najvećim marketinškim efektom daje garanciju ZA USPJEH VAŠOJ PREZENTACIJI

Oglašavanje u pošti je promotivna usluga kojom korisnik dostavlja promotivne plakate JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, nakon čega se isti postavljaju u pošte gdje se korisnik usluge želi oglašavati.

Oglašavanje u pošti nudi poslovnim korisnicima mogućnost odabira pošta i to na području pokrivenosti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Usluga podrazumjeva isticanje promotivnih materijala poslovnih korisnika u enterijernom prostoru pošta.

Pod promotivnim materijalom podrazumjevaju se plakati, posteri sa promotivnim porukama korisnika.

Prednost oglašavanja u Pošti:

 • jeftin i ekonomičan način promocije; 
 • jednostavan način informisanja u hodu; 
 • dok se telefonira ili čeka u redu svi primjete i čitaju reklamnu poruku;
 • velika frekvencija ulazaka u poštu; mala konkurencija.

Karakteristike oglašavanja u Pošti:

 • jeftinije u odnosu na cijene ostalih komunikacijskih kanala (TV, radio, novine, jumbo plakati, city light i slično); 
 • brza distribucija promotivnih plakata; 
 • rezervacija prema ugovorenom rasporedu i dinamici uručenja; 
 • istraživanja su pokazala da nekoliko hiljada ljudi dnevno prođe kroz pošte;
 • kako bi završili posao zbog kojeg su došli u poštu, korisnici poštanskih usluga zadržavaju se prosječno deset minuta i više.

Korisnici oglašavanja u Pošti trebaju znati:

 • oglasni okviri su formata A4 (210 x 297 mm) , A3 (297 x 420 mm) i B1 (700 x 1000 mm); 
 • oglasni okviri su istaknuti na telefonskim govornicama i najvidljivijem praznom prostoru u pošti; 
 • oglasni okvir je zaštićen antireflektorskom folijom i aluminijskim okvirom; 
 • oglašavanje traje tačno onoliko koliko Vi to želite; 
 • mogućnost odabira pošte gdje se želite oglašavati; 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

         „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO 
         Služba marketinga
         Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
         Tel. +387 (0)33 25 26 08 ili        
         Fax. +387 (0)33 25 27 04
         e-mail: marketing@posta.ba