sadrzaj Komercijalne usluge

Komisiona prodaja u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Komisiona prodaja je jedan od načina prodaje u kojem sudjeluju komisionar s jedne i njegov komitent s druge strane.

Komisionar (JP BH Pošta) je posrednik koji radi u svoje ime, ali za račun komitenta (Dobavljača) koji je ili proizvođač ili vlasnik robe. Naknada komisionaru zove se provizija od prodane robe koju on mora prodati "pažnjom dobrog privrednika".

Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor. Na osnovi tog ugovora komisionar dobiva nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisioni nalog može biti tržišni ili fiksni. Tržišni je onda kada treba kupiti ili prodati robu po optimalnim uvjetima i to obvezuje komitenta, a fiksni je onda kada dobiva fiksne uvjete od kojih ne smije odstupiti jer onda razlika pada na njegov teret. Komisioni nalog može biti i ad hoc nalog (od slučaja do slučaja). Komisionu prodaju pretežno provode specijalizirana poduzeća, stručno osposobljena za pojedine vrste poslova, odnosno robe, a s nedostatnim vlastitim kapitalom.

JP BH Pošta praktikuje fiksne komisione ugovore.

Prodajna mjesta

U JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, prodaja komisione robe obavlja se uglavnom na svim poslovnicama (poštanskim jedinicama) JP BH Pošta, gdje egzistira bar jedan ili više šalterskih mjesta, kao i u Post shopovima koji egzistiraju u: CP Goražde (jedan), CP Zenica (dva), CP Bihać (tri), CP Mostar (dva). Prodaja komisione robe se vrši uz pomoć izložbenih vitrina, stalaka ili priručnih polica montiranih na prikladna mjesta u poštanskim jedinicama.

Prodajni asortiman

JP BH Pošta d.o.o. na svojim prodajnim mjestima nudi dosta raznolik i širok asortiman roba prikladnih za prodaju u poštama. Osim razglednica i čestitki, u poštama možete naći: dnevne novine, časopise, razne publikacije, knjige, školski i kancekarijski pribor, administrativne takse, galanterija (upaljači, privjesci itd,) cigarete i dr.


Pored ove usluge JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo pruža i sljedeće komercijale usluge:

  • fotokopiranje i uvezivanje dokumenata;
  • iznajmljivanje i zakup sefova;
  • dodatne usluge štampanja;
  • posredovanje u telefonskom razgovoru;
  • prijem pošiljki u poslovnim prostorijama pošiljaoca; 
  • poslovi ekspedita i dr.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

         „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO 
         Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,
         Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
         Tel. +387 (0)33 25 26 17ili        
         Fax. +387 (0)33 25 27 69
         e-mail: ekf@posta.vba