sadrzaj Univerzalne poštanske usluge

U skladu sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine i Zakonom o poštanskom prometu Federacije BiH, definirane su univerzalne poštanske usluge, njene karakteristike i davaoci univerzalne usluge.

Univerzalne poštanske usluge predstavljaju minimum asortimana poštanskih usluga koje se obavljaju na cijelom području Bosne i Hercegovine, pod jednakim uvijetima za sve korisnike, a u okviru propisanog kvaliteta i pristupačnim cijenama.

Poštanski operateri koji pružaju univerzalne usluge su obavezni na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine osigurati obavljanje minimalnog paketa poštanskih usluga kako bi svi korisnici po pristupačnim cijenama i u okviru definiranih stanarda kvaliteta zadovoljili svoje potrebe.

Univerzalne poštanske usluge obuhvataju prijem, otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje: pismonosnih pošiljki do 2kg; paketskih do 31,5kg; poštanskih uputnica; direktne pošte; poštanskih i telegrafskih saopćenja; preporučenih i vrijednosnih pošiljki; sekograma do 7kg. 

Sve ostale usluge - kurirske usluge i usluge hibridne pošte (ne spadaju sve usluge u komercijalne,  elektronsko i «Z» pismo spada u rezervisane usluge po Cjenovniku naših usluga), oglašavanja u pošti - predstavljaju komercijalne servise, gdje javni i drugi poštanski operateri jedni drugima konkuriraju na tržištu poštanskih usluga.

Univerzalne poštanske usluge se vrše svakog radnog dana, najmanje pet dana u sedmici, osim pod uslovima i geografskim prilikama koje su poštanskim propisima definirane kao vanredne.