sadrzaj Rezervisane poštanske usluge

U okviru univerzalnih poštanskih usluga, definirane su skale rezerviranih poštanskih usluga, čije se obavljanje garantira javnim poštanskim operaterima kao „monopolsko“. Garantiranje ovih ekskluzivnih „monopolskih“ prava, od strane države, sa sobom nose određene odgovornosti i obaveze kojih su se dužni striktno pridržavati javni poštanski operateri, a najvažniji su kvalitet u pružanju i rokovi u uručenju poštanskih pošiljki.

Rezervisane poštanske usluge obuhvataju prijem, otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje pismonosnih pošiljki mase ne veće od 1000 g, odnosno kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset puta veći od obične tarife, paketa mase do 10 kg, kao i prijema, prijenosa i isplate uputnica – novčanih doznaka na adresi u klasičnoj i elektronskoj formi, odnosno direktne pošte i to:

  1. pismonosnih pošiljki do 1000 g;
  2. tiskovina, novina i časopisa;
  3. paketskih pošiljki do 10 kg;
  4. poštanskih i telegrafskih uputnica;
  5. isplata novčanih doznaka na kućnu adresu;
  6. direktna pošta;
  7. kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset puta veći od obične tarife;
  8. preporučenih i vrijednosnih pošiljki, bez obzira na težinu;
  9. sudskih pisama, pisama u upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na težinu;