sadrzaj Finansijske usluge

Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo, koje putem 281 jedinice poštanske mreže pruža univerzalne poštanske usluge, omogućava pružanje i finansijskih poštanskih usluga.       

Finansijskim poštanskim uslugama se osiguravaju različiti oblici žiralnih doznaka, te doznaka gotovog novca, koje upućuju fizičke i pravne osobe ili su takva novčana sredstva njima upućena.

Finansijske usluge obuhvataju: poštansko-uputnički promet, unutrašnji platni promet i bankarski promet.

Novčani promet

U širokoj mreži poštanskih jedinica, JP BH Pošta d.o.o.  Sarajevo, svim korisnicima usluga, pravnim i fizičkim licima, nudi širok asortiman usluga iz okvira novčanog prometa.

Ovom uslugom BH Pošta omogućava svim korisnicima brz i siguran prijenos novca, dostupnost usluge na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine, jednostavnost prilikom slanja i preuzimanja novca.  

Poštansko uputnički promet

Poštansko uputnički promet, kao jedan od tradicionalnih servisa BH Pošte, omogućava svim fizičkim i pravnim licima da putem poštanske uputnice pošalju novac fizičkom licu, na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini.

Poštanskom uputnicom je omogućeno pošiljaocu, fizičkom ili pravnom licu, da pošalje novac primaocu, fizičkom ili pravnom licu, na bilo kojoj adresi u Bosni i Hercegovini. Pošiljalac obavlja uplatu u bilo kojoj pošti, a novac se isplaćuje primaocu na naznačenoj adresi, ili eventualno, po ostavljenoj obavijesti o prispjeću pošiljke na šalteru pošte.

Isplata uputnica koje u adresi imaju oznaku "POST-RESTANT" obavlja se u Pošti.


Unutrašnji uputnički promet 

Pošiljaoci uplatu novca za primaoca na bilo kojoj adresi u BiH mogu izvršiti u svakoj poštanskoj jedinici popunjavanjem obrasca Poštanske uputnice P15. Ovaj novac se primaocu prenosi isključivo putem poštanske mreže i isplaćuje na naznačenoj adresi.

Maksimalni iznos za uplatu - 5.000,00 KM

Naknada koju korisnik plaća za uplatu poštanske uputnice: 

- za uplate do 15,00 KM iznosi 1,00 KM

- za uplate od 15,01 KM do 5.000,00 KM iznosi 3,30% od iznosa uplate, najmanje 1,50 KM a najviše 100,00 KM.

Rokovi za isplatu - jedan do četiri dana u zavisnosi da li se isplata vrši na užem, širem ili najširem dostavnom području, u roku od pet do petnaest dana ako se isplata vrši u pošti po ostavljenom Izvještaju o prispjeću pošiljke i u roku od trideset dana, ako uputnica glasi na "POST-RESTANT". 

Za brže slanje novca na adrese primaoca korisnici mogu popuniti brzojavnu, telegramsku  uputnicu na obrascu P16.

Maksimalni iznos za uplatu - 5.000,00 KM.

Naknada koju korisnik plaća iznosi: cijena po vrijednosti 3,30% od iznosa uplate, najmanje 1,50 KM, a najviše 100,00 KM + 1,50 KM za prijenos telegramske uputnice  + cijena po riječi 0,10 KM.

- Za telegramsku uputnicu koja se dostavlja po posebnom nosiocu plaća se dodatna cijena XP po kilometru, minimalno 10,00 KM.

 

PostNet uputnica (brzi transfer novca unutar Bosne i Hercegovine)

Slanje i prijem novca putem PostNet uputnice predstavlja brz, jednostavan, pristupačan i siguran način prijenosa novca. Maksimalan iznos novca koji se može razmijeniti jednom PostNet uputnicom je 1.500,00 KM.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru BH pošta  (prilog spisak pošta).

Isplata je moguća u roku od pola sata (30 minuta) od momenta uplate.

Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca i očekivani iznos u KM.

Uplate – slanje novca, cijena je:

      - 3,33 % od uplaćenog iznosa min. 1,50 KM

      - 2,00 KM za prijenos uputnice

Isplate - prijem novca bez naknade za primaoca.


Međunarodni uputnički promet 

Korisnicima/primaocima na kućnoj adresi ili na šalteru pošte ukoliko im je ostavljena Obavijest o prispjeću pošiljke, omogućena je isplata novca koji pristiže iz međunarodnog poštansko-uputničkog prometa iz zemalja sa kojima JP BH Pošta ima zaključen bilateralni sporazum o razmjeni međunarodnih poštanskih uputnica.

Na snazi je Sporazum o razmjeni međunarodnih poštanskih uputnica sa poštanskom upravom Turske po osnovu kojeg se isplata obavlja putem pristiglog obrasca međunarodne poštanske uputnice TFP 1.

Maksimalni iznos uputnica izdatih u Turskoj iznosi: 1.000,00 USD (preračunato u KM).

Za isplatu međunarodne poštanske uputnice primalac plaća poštarinu 1,50 KM

 

Slanje i prijem novca elektronskim putem
sa poštanskim upravama Srbije, Crne Gore i Hrvatske
 

Međunarodna uputnica je nova usluga slanja i prijema novca koja je uspostavljena između  JP BH Pošta i pošte Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Slanje i prijem novca putem međunarodne uputnice predstavlja brz, jednostavan, pristupačan i siguran način prijenosa novca. Maksimalan iznos novca koji se može razmijeniti jednom međunarodnom uputnicom sa Srbijom i Hrvatskom je 1500.00 EUR u protivrijednosti konvertibilne marke 2933,75 KM, a sa Crnom Gorom 1000.00 EUR u protivrijednosti konvertibilne marke 1955,83 KM.

Slanje i prijem novca u BiH se obavlja u konvertibilnim mrakama a preračun se vrši na osnovu važeće kursne liste.

Slanje i prijem novca u Srbiji se obavlja u dinarima ili eurima, a preračun se vrši na osnovu važeće kursne liste koje koriste pošte Srbije.

Slanje i prijem novca u Crnoj Gori se obavlja u EUR.

Slanje i prijem novca u Hrvatskoj se obavlja u kunama (HRK) ili u nekoj drugoj službenoj valuti.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru  BH pošta na 107 lokacija (prilog spisak pošta)

Isplata je moguća u roku od pola sata (30 minuta) od momenta uplate

Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos u EUR.

Uplate –slanje novca cijena je

- 3,66 % od uplaćenog iznosa min. 8 KM max. 50 KM

Isplate - prijem novca bez naknade za primaoca

 

Pošte koje obavljaju međunarodni uputnički promet i PostNet uputnice

SPISAK POŠTA - POSTNET

CP  SARAJEVO

1

71101

Sarajevo

Obala Kulina bana 8

Centar

2

71103

Sarajevo

Maršala Tita 12

Centar

3

71104

Sarajevo

Ćemaluša bb

Centar

4

71108

Sarajevo

Višnjik 40

Centar

5

71120

Sarajevo

Zmaja od Bosne 88

Novo Sarajevo

6

71121

Sarajevo

Ložionička 16

Novo Sarajevo

7

71122

Sarajevo

Put života

Novo Sarajevo

8

71123

Sarajevo

Grbavička 1

Novo Sarajevo

9

71124

Sarajevo

Behdžeta Mutevelića do broja 2c

Novo Sarajevo

10

71125

Sarajevo

Džemala Bijedića 37

Novo Sarajevo

11

71140

Sarajevo

Safvet bega Bašagića bb

Stari Grad

12

71141

Sarajevo

Ćurčiluk mali 2

Stari Grad

13

71145

Sarajevo

Bistrik do br. 41

Stari Grad

14

71160

Sarajevo

Trg solidarnosti bb

Novi Grad

15

71162

Sarajevo

Safeta Hadžića  107

Novi Grad

16

71165

Sarajevo

Trg grada Pratoa br. 10

Novi Grad

17

71166

Sarajevo

Trg ZAVNOBIH-A 17

Novi Grad

18

71167

Sarajevo

Bulevar branilaca Dobrinje bb

Novi Grad

19

71210

Ilidža

Rustempašina 13

Ilidža

20

71212

Hrasnica

Halid bega Hrasnice 8

Ilidža

21

71215

Blažuj

Mali Kiseljak 15

Ilidža

22

71218

Sokolović Kolonija

Umihane Čuvidine bb

Ilidža

23

71240

Hadžići

Hadželi 116

Hadžići

24

71320

Vogošća

Jošanička 32

Vogošća

25

71380

Ilijaš

Bogumilska 4

Ilijaš

CP TUZLA

1

74207

Klokotnica

Klokotnica Centar

Doboj-Istok

2

75101

Tuzla

Aleja Alije Izetbegovića 29

Tuzla

3

75104

Tuzla

A. Herijevića 10

Tuzla

4

75246

Čelić

Alije Izetbegovića 64

Čelić

5

75260

Kalesija

Žrtava genocida u Srebrenici bb

Kalesija

6

75268

Rainci Gornji

MZ-Centar

Kalesija

7

75270

Živinice

Alije Izetbegovića 16

Živinice

8

75280

Kladanj

Patriotske lige 1

Kladanj

9

75290

Banovići

Alije Dostovića 3

Banovići

10

75300

Lukavac

Kule bb

Lukavac

11

75320

Gračanica

M.Vehabi ef.Šemsekadića 28

Gračanica

12

75350

Srebrenik

Kulina bana bb

Srebrenik

13

75411

Sapna

Centar

Sapna

14

75414

Teočak

Krstac bb

Teočak

15

76120

Brčko

Bulevar mira 4

Brčko

16

76250

Gradačac

H.K.Gradaščevića 23

Gradačac

SPISAK POŠTA - POSTNET

CP ZENICA

1

71300

Visoko

Čaršijska 75

Visoko

2

71305

Donje Moštre

Donje Moštre bb

Visoko

3

71330

Vareš

Put mira 15, O-4

Vareš

4

71340

Olovo

H.kapet.Gradaščevića bb

Olovo

5

71370

Breza

Hasana Kjafije 6

Breza

6

72101

Zenica

Masarikova 46

Zenica

7

72102

Zenica

Kralja Tvrtka I br. 2

Zenica

8

72106

Zenica

Londža 83

Zenica

9

72212

Nemila

Patriotske lige 49

Zenica

10

72220

Zavidovići

Patriotske lige bb

Zavidovići

11

72227

Vozuća

Vozuća bb

Zavidovići

12

72233

Begov Han

Begov Han bb

Žepče

13

72240

Kakanj

Alije Izetbegovića 44

Kakanj

14

74203

Matuzići

Matuzići bb

Doboj-Jug

15

74250

Maglaj

S. Omerovića - Cara 8

Maglaj

16

74260

Tešanj

Trg Alije Izetbegovića bb

Tešanj

17

74264

Jelah

Trg branilaca BiH bb

Tešanj

CP BIHAĆ

1

77101

Bihać

Bosanska 3

Bihać

2

77106

Bihać

Bihaćkih branitelja 61

Bihać

3

77206

Kulen Vakuf

Trg žrtava fašizma 12.juna

Bihać

4

77207

Velika Gata

Patriotske lige 4

Bihać

5

77208

Izačić

Izačić bb

Bihać

6

77209

Pokoj

Jablanska

Bihać

7

77220

Cazin

Trg zlatnih ljiljana bb

Cazin

8

77224

Stijena

Stijena bb

Cazin

9

77225

T. Raštela

Tržačka raštela 37

Cazin

10

77226

Ćoralići

Križ

Cazin

11

77227

Pećigrad

Pećigrad bb

Cazin

12

77230

Velika Kladuša

Ibrahima Mržljaka bb

Velika Kladuša

13

77231

Vrnograč

Vrnograč bb

Velika Kladuša

14

77233

Todorovo

Todorovo bb

Velika Kladuša

15

77235

Mala Kladuša

Mala Kladuša bb

Velika Kladuša

16

77240

Bosanska Krupa

Trg oslobođenja 1

Bosanska Krupa

17

77241

Jezerski

Jezerski bb

Bosanska Krupa

18

77244

Otoka

Čaršija bb

Bosanska Krupa

19

77245

Bužim

505. Viteške brigade

Bužim

20

77250

Bosanski Petrovac

Bosanska 115

Bosanski Petrovac

21

77253

Krnjeuša

Krnjeuša

Bosanski Petrovac

22

79260

Sanski Most

Banjalučka 2

Sanski Most

23

79262

Vrhpolje

Vrhpolje bb

Sanski Most

24

79267

Lušci Palanka

Cvije Kukolja 1

Sanski Most

25

79280

Ključ

Kulina bana 11

Ključ

26

79285

Sanica Gornja

Emira Vučkića bb

Ključ

SPISAK POŠTA - POSTNET

CP TRAVNIK

1

70202

Vinac

Vinac bb

Jajce

2

70220

Donji Vakuf

Ul. 14. Septembra

Donji Vakuf

3

70230

Bugojno

Nugle II

Bugojno

4

70240

Gornji Vakuf

Javič bb

Gornji Vakuf

5

71270

Fojnica

Doktora Raljevića bb

Fojnica

6

72251

Stari Vitez

Branilaca Starog Viteza bb

Stari Vitez

7

72264

Kaćuni

Kaćuni bb

Busovača

8

72270

Travnik

Prnjavor 11

Travnik

9

72283

Turbe

Bosanska bb

Travnik

10

72290

Novi Travnik

Trg Zlatnih ljiljana bb

Novi Travnik

CP MOSTAR

1

88103

Mostar

Tekija bb

Mostar

2

88104

Mostar

Braće Fejića bb

Mostar

3

88108

Mostar

Maršala Tita 50a

Mostar

4

88110

Mostar

Oneščukova b.b

Mostar

5

88113

Vrapčići

Vrapčići bb

Mostar

6

88201

Blagaj

Ulica Branilaca Bosne b.b

Mostar

7

88208

Potoci

Potoci bb

Mostar

8

88400

Konjic

Maršala Tita bb

Konjic

9

88404

Čelebići

Čelebići bb

Konjic

10

88420

Jablanica

Pere Bilića 54

Jablanica

CP GORAŽDE

1

73101

Goražde

Ferida Dizdarevića 3

Goražde

2

73250

Ustikolina

Omladinska bb

Foča-Ustikolina

3

73290

Prača

Himze Sablje br.33

Pale-Prača

na vrh

Unutrašnji platni promet

Gotovinske uplate

Na šalterima novčanog prometa u svakoj pošti, korisnicima je omogućeno obavljanje gotovinskih uplata na transakcijske račune pravnih subjekata:


a) Putem naloga za plaćanje

Gotovinske uplate se vrše putem propisanog obrasca naloga za plaćanje, prilikom čijeg popunjavanja svako polje papirnog obrasca mora biti uredno i čitko popunjeno. Nalogom za plaćanje može se vršiti plaćanje različitih gotovinskih obaveza građana, npr. upisnina, školarina, rate za kredit i sl. kao i obaveze plaćanja javnih prihoda, npr. lična dokumenta, porezi, doprinosi i sl. Naročito u slučaju kada se vrši uplata javnih prihoda sva predviđena polja moraju biti ispravno popunjena.

Naknada koju plaća korisnik za prijem gotovinske uplate iznosi:

N.U. 6.1.1

Prijem gotovinskih uplata od fizičkih i pravnih lica

Jedinica mjere

Osnovna cijena (KM)

Cijena bez PDV (KM)

N.U.6.1.1.1

 

do   50,00 KM

1,00

1,00

N.U.6.1.1.2

 

od   50,01 KM  do  150,00 KM

1,50

1,50

N.U.6.1.1.3

 

od 150,01 KM  do  250,00 KM

2,00

2,00

N.U.6.1.1.4

 

od 250,01 KM  do  500,00 KM

3,00

3,00

N.U.6.1.1.5

 

od 500,01 KM do 1000,00 KM

4,00

4,00

N.U.6.1.1.6

 

           preko 1000,00 KM

5,00

5,00

 

  Do izmjene cijene došlo je Odlukom Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo broj:N.O-2.4-20779/16   od  22.12.2016 godine i ista se primjenjuje od 30.12.2016. godine.

  Pravna lica na šalterima pošta mogu vršiti gotovinske uplate (polog pazara) na vlastiti transakcijski račun otvoren u banci, po cijeni iz zvaničnog Cjenovnika usluga ili po osnovu zaključenog ugovora ukoliko su polozi pazara učestali.

b) Putem internog naloga

Građanima je u svakoj pošti, na šalterima novčanog prometa, putem internih naloga, omogućeno plaćanje mjesečnih računa bez plaćanja naknade, kako slijedi:

 • Naplata računa za utrošene telekomunikacijske usluge T3 i BlicNet

Plaćanje ovih računa bez plaćanja naknade omogućeno je zaključenim ugovorima JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o naplati računa sa navedenim pravnim licima - preduzećima koja građanima pružaju javne usluge.

Za plaćanje ostalih mjesečnih računa za koje nije postojala mogućnost ugovornog odnosa, građani plaćaju naknadu po zvaničnom Cjenovniku za prijem gotovinskih uplata.

c) Paket uplatnica (minimalno 5 komada) koje se odnose na registraciju i osiguranje motornih vozila

Broj nomenklature

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere

Osnovna cijena (KM)

Cijena bez PDV

(KM)

N.U.6.1.5

Gotovinske uplate od fizičkih lica  koje se odnose na registraciju i osiguranje motornih vozila

Paket, min. 5 uplata

Prijem na šalteru

Za  svaku uplatu

0,50 KM

0,50 KM

Gotovinske isplate

Isplatu redovnih mjesečnih primanja korisnika Pošta vrši na osnovu zaključenih ugovora.

Isplata gotovinskih novčanih doznaka na kućnu adresu obavlja se:

- po osnovu zaključenih ugovora

- isplata novčanih doznaka fizičkim licima za račun pravnih i drugih lica na kućnoj adresi – cijena po isplati 1,00% od iznosa isplate najmanje 2,00 KM

Isplata gotovinskih novčanih doznaka na šalteru:

- isplata novčanih doznaka fizičkim licima za račun pravnih i drugih lica na šalteru bez pokušaja dostave – cijena po isplati 1,00% od iznosa isplate najmanje 1,00 KM

 

na vrh

Bankarski promet

Bankarski promet se odvija po osnovu potpisanih ugovora sa poslovnim bankama.

 

MoneyGram - usluga brzog transfera novca (NOVO) 

Usluge brzog slanja i primanja novca putem MoneyGram sistema korisnici na šalterima 192 pošte mogu obavljati u najkraćem roku i uz potpunu sigurnost.

Elektronski transfer novca preko MoneyGram- a je:

♦  Pristupačan - MoneyGram usluga je dostupna svima, nije potrebno da imate karticu ili račun u banci;

♦  Brz i efikasan;

♦  Besplatan za primaoca - troškovi su plaćeni od strane pošiljaoca, novac se podiže bez provizije;

♦  Pouzdan - vaš novac i podaci su sigurni;

♦  Jednostavan - ne morate popunjavati formulare, samo posjetite neku od naših poštanskih jedinica.

Uplata /slanje novca se može izvršiti u valutama: KM i EUR.

Za uplatu/slanje novca korisnik, zajedno sa uplaćenim iznosom, plaća naknadu za izvršenje transfera putem sistema MoneyGram u skladu sa Cjenovnikom MoneyGram i to prema valuti uplate.

Maksimalni iznos za slanje je 2.500,00 EUR- a mjesečno ili protuvrijednost u KM.

Za isplatu/primanje novca korisnik je obavezan prezentirati važeći identifikacioni dokument i saopštiti referenti broj transakcije. Isplata se vrši u valuti koju je odredio pošiljaoc.

Korisnicima su poslovi MoneyGram omogućeni od 12.06.2017. godine zaključivanjem  ugovora o podzastupništvu sa SberBank BH.

SPISAK poštanskih jedinica koje pružaju uslugu MoneyGram pogledajte OVDJE


Mjenjački poslovi

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo je Ovlašteni mjenjač koji korisnicima poštanskih usluga na osnovu Ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova zaključenog sa ASA Bankom d.d. Sarajevo na šalterima 189 poštanskih jedinica/mjenjačkih mjesta pruža usluge mjenjačkih poslova:

- otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica

- prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim licima, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca

Korisnici mogu otkupiti/prodati samo onaj efektivni strani novac čiji se kursevi nalaze na važećoj Kursnoj listi ASA Banke d.d. Sarajevo.

Otkup/prodaju Ovlašteni mjenjač vrši po kupovnom/prodajnom kursu za efektivni strani novac važećem na dan otkupa/prodaje efektivnog stranog novca i utvrđen Kursnom listom ASA Banke d.d. Sarajevo.

Ovlašteni mjenjač za svaku izvršenu uslugu otkpa/prodaje obavezno korisniku izdaje Potvrdu o otkupu stranih sredstava plaćanja/Potvrdu o prodaji stranih sredstava plaćanja.

Korisnik  za izvršenu uslugu plaća naknadu:

- za otkup/prodaju EUR-a  1% od iznosa

- za otkup/prodaju OUT valuta sa Kursne liste Banke 1% od iznosa, minimalno 2,00 KM

 

SPISAK poštanskih jedinica koje pružaju uslugu mjenjačnice

 

Podizanje gotovine sa kartičnih računa

Na POS terminalima instaliranim u poštama vidno istaknute naljepnice označavaju vrste kartice: Maestro, MasterCard, VISA kartica, upotrebom kojih je omogućeno podizanje gotovine sa kartičnih računa.

Za obavljenu uslugu podizanja gotovine JP BH Pošta ne naplaćuje naknadu od vlasnika kartice.

Banka za podizanje gotovine sa kartičnog računa naplaćuje troškove u skladu sa tarifom Banke.

Limite za podizanje gotovine određuje banka, izdavalac kartice.

Kartičnim računima nije moguće vršiti plaćanje novčanih usluga.

Western Union

Usluge brzog slanja i primanja novca putem Western Union sistema korisnici na šalterima 176 pošta mogu obavljati u najkraćem roku i uz potpunu sigurnost, na preko 230 destinacija u svijetu.

Slanje i primanje novca WU vrši se jednostavnim popunjavanjem predviđenih polja na propisanom obrascu Zahtjeva za slanje/primanje novca, koji korisnik dobije na šalteru pošte.

Uplata /slanje novca se može izvršiti u valutama: KM i EUR-o.

Za uplatu/slanje novca korisnik zajedno sa uplaćenim iznosom plaća naknadu za izvršenje transfera putem sistema Western Union u skladu sa Cjenovnikom Western Uniona i to prema valuti uplate.

Maksimalni iznos za slanje iznosi 10.000,00 EUR-a ili protuvrijednost u KM.

  Napomena: od 2009. u primjeni je povlaštena naknada za WU transakcije unutar Bosne i Hercegovine, kao i transfere sa Srbijom i Hrvatskom.

Za isplatu/primanje  novca korisnik je obavezan prezentirati važeći identifikacioni dokument i prema predviđenom tekstu popunjen obrazac Zahtjeva za primanje novca. Isplata se vrši u valuti koju je odredio pošiljalac.

Korisnicima su poslovi Western Union omogućeni još 2002. godine zaključivanjem ugovora o podzastupništvu sa Raiffeisen bank dd BiH.

Osnovne karakteristike Western Union transfera su: brzina - novac se prima za samo par minuta od trenutka slanja na bilo kojoj destinaciji, pouzdanost i praktičnost - zastupničke mreže WU smještene su u poštama, bankama, trgovinama, aerodromima...

EUROGIRO

Uplata odnosno slanje novca u inostranstvo na adresu korisnika putem sistema Eurogiro obavlja se na šalteru pošte na internom poštanskom obrascu. Novac se može slati samo u ino zemlje sa kojima Nova banka ima sporazum i to do visine utvrđenih limita, kako slijedi:

  • Hrvatska, Njemačka: 1500,00 EUR
  • Austrija,Srbija,Kanada, Italija, Slovenija, Poljska, Slovačka, Mađarska, Latvija, Luksemburg, Maroko: 5.000,00 EUR
  • Rumunija: 550,00 odnosno EUR
  • Albanija, Grčka: 2.500,00 EUR
  • Bugarska, Izrael: 3.000,00 EUR
  • Francuska, Španija: 3.500,00 EUR
  • Ukrajina: 4.000,00 EUR 

Navedena lista zemalja se, po potrebi, proširuje.

    

Uplate se vrše u KM, a preračun KM u EUR Nova banka vrši po srednjem kursu CB BiH za EUR za devizu.

Od korisnika odnosno nalogodavca se prilikom uplate naplaćuju svi troškovi (na bazi OUR troškova) ino banke korisnika kome se isplaćuje uplaćeni iznos. Pošta je ovlaštena naplatiti svoje troškove uputničkog prometa.


Isplata/primanje
novca Eurogiro se obavlja na internom poštanskom obrascu, poslije dostavljene obavjesti korisniku od strane pošte o pristiglom prilivu iz inostranstva. Novac se može primiti samo iz ino zemalja sa kojima Banka ima potpisan sporazum, a trenutno to su:

  • Italija, Poljska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Kanada (samo za područje Toronta), Austrija, Njemačka, Latvija, Luksemburg, Maroko, Francuska, Švicarska, Australija: 5.000,00 KM
  • Ukrajina: 1200,00 EUR
  • Hrvatska: 1.500,00 EUR
  • Rumunija: 550,00 EUR
  • Grčka, Albanija: 2.500,00 KM
  • Izrael, Bugarska: 3.000,00 EUR
  • Španjolska: 3.500,00 EUR

Navedena lista zemalja se, po potrebi, proširuje.


  Bez obzira na originalnu valutu uplate, isplate se vrše u KM (preračun u KM Nova banka izvrši po srednjem kursu CB BiH za EUR za devizu.

Pošta naplaćuje poštarinu za isplatu na šalteru odnosno na adresi primaoca.

Navedene usluge uplate i isplate gotovine realizuju se putem Eurogiro asocijacije koja okuplja poslovne banke i poštanske organizacije oko 50 zemalja svijeta sa ciljem uspostavljanja međunarodnog platnog prometa i uputničkog prometa između članica, po tržišno prihvatljivim cijenama. Ovaj vid ino platnog prometa nema karakter hitnosti, jer se isplata vrši nakon 48 sati, ali je cjenovno prihvatljiv način plaćanja.

RIA UPUTNICE

Korisnicima poštanskih usluga je dostupna usluga isplate novčanih uputnica iz RIA platnog sistema koje pristižu iz inostranstva. Isplata se obavlja isključivo na šalteru pošte bez plaćanja bilo kakvih poštanskih troškova.

Primalac novčane RIA uputnice novac može preuzeti na šalteru pošte pod uslovom da na isplatni obrazac unese referencu koju prije isplate dobije od pošiljaoca, podatke o imenu i prezimenu primaoca i pošiljaoca.

Korisnicima su Eurogiro i RIA usluge omogućene zaključivanjem Sporazuma o obavljanju transakcija iz Eurogiro mreže zaključenog 2006. godine sa Nova banka a.d. Bijeljina i Aneksa istog za RIA uputnice.

 

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba

na vrh

Iznos uplate

Provizija / po transakciji

 do    50,00 KM

1,00 KM

od     50,01 KM do     150,00 KM

1,50 KM

od   150,01 KM do     250,00 KM

2,00 KM

od   250,01 KM do     500,00 KM

3,00 KM

od   500,01 KM do   1000,00 KM

5,00 KM

preko                          1000,00 KM

0,5% od iznosa uplate;

max 15 KM