sadrzaj Usluga osiguranja na šalterima BH Pošte

BH Pošta počela je sa pružanjem  usluge zastupanja osiguranja  imovine i lica na svojim šalterima. Pogodnost za buduće korisnike ovih usluga je veliki broj lokacija na kojima se pružaju usluge osiguranja, radno vrijeme pošti do večernjih sati te rad subotom. Cijena pruženih usluga je ista kao i kod osiguravajućih društava koje zastupamo pa u nekim segmentima i niža. Brzina, kvalitet, jednostavnost i niska cijena imperativi su kojima smo se vodili prilikom etabliranja ove usluge.

Pružamo slijedeće usluge osiguranja:

 • osiguranje od autoodgovornosti (izdavanje police osiguranja  od autoodgovornosti, pružanje kompletne usluge registracije vozila i dostave  saobraćajne dozvole na kućnu adresu)
 • životno osiguranje
 • dopunsko zdravstveno osiguranje
 • putno zdravstveno osiguranje (ova usluga će se početi pružati od aprila 2011.godine)
 • osiguranje imovine
 • ostali vidovi osiguranja

Trenutno zastupamo slijedeća osiguravajuća društva:

 • Sarajevo osiguranje d.d.
 • Bosna-Sunce osiguranje d.d.

Usluge trenutno pružamo u slijedećim kantonima:

 • Kanton Sarajevo ( počev od 15.12.2010. godine)
 • Zeničko-dobojski kanton ( počev od 08.03. 2011. godine)
 • Početak pružanje ove usluge za Hercegovačko-neretvanski  (općine Mostar, Jablanica i Konjic)  i Tuzlanski kanton uslijedit će već u aprilu ove godine, a u Srednjobosanskom, Unsko-sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu počev od maja mjeseca ove godine

Trenutno usluge osiguranja pružamo u slijedećim poštama:

Kanton Sarajevo

GRAD/OPĆINA POŠTA I ADRESA RADNO VRIJEME
Stari Grad Pošta 71140 (Baščaršija)
Safvet bega Bašagića bb
08:00-17:00 (pon-pet)
Centar Pošta 71101 (Obala)
Obala Kulina bana 8
07:00-20:00 (pon-sub)
Novo Sarajevo Pošta 71122 (Željeznička stanica)
Put života bb
07:00-20:00 (pon-sub)
Novo Sarajevo Pošta 71120 (Malta)
Zmaja od Bosne 88
07:00-20:00 (pon-sub)
Novo Sarajevo Pošta 71124 (Grbavica II, Šoping)
B. Mutevelića do 2c
08:00-16:00 (pon-pet)
Novi Grad Pošta 71166 (A. polje, B faza)
Trg ZAVNOBIH-a 17
07:00-20:00 (pon-sub)
Novi Grad Pošta 71167 (Dobrinja)
Bulevar br. Dobrinje bb
08:00-18:00 (pon-sub)
Ilidža Pošta 71210
Rustempašina 13
07:00-20:00 (pon-sub)
Hadžići Pošta 71240
Hadželi 116
08:00-16:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Ilijaš Pošta 71380
Bogumilska br. 4
08:00-16:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Vogošća Pošta 71320
Jošanička 32
08:00-18:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)

Zeničko-dobojski kanton

GRAD/OPĆINA POŠTA I ADRESA RADNO VRIJEME
Zenica Pošta 7210
Masarikova 46
07:00-20:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Zenica Pošta 72102
Kralja Tvrtka I br. 2
07:00-20:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Zavidovići Pošta 72220
Patriotske lige bb
07:30-19:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Kakanj Pošta 72240
Alije Izetbegovića 44
07:30-19:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Maglaj Pošta 74250
S. Omerovića - Cara 8
07:30-18:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Tešanj Pošta 74260
Trg Alije Izetbegovića bb
07:30-18:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Visoko Pošta 71300
Čaršijska 75
07:30-19:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Vareš Pošta 71330
Put mira 15 O-4
08:00-16:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Olovo Pošta 71340
Husejna kapetana Gradaščevića bb
08:00-16:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)
Breza Pošta 71370
Hasana Kjafije 6
07:30-16:00 (pon-pet)
08:00-15:00 (sub)