sadrzaj Menadžment

Generalna direkcija

Kabinet generalnog direktora

Fax: 033 252 743

e-mail: kabinet@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Sektor za poštanski promet

e-mail: postanski@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Sektor za razvoj i informacione sisteme

Tel: 033 252 603
Fax: 033 252 701

e-mail: ris@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

Tel: 033 252 617
Fax: 033 252 769

e-mail: ekf@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Služba unutrašnje kontrole

Glavni inspektor

Tel: 033 252 635

e-mail: kontrola@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Odjel za internu reviziju

Tel: 033 252 807
Fax: 033 252 816

e-mail: revizija@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Služba unutrašnje zaštite

Tel: 033 252 619
Fax: 033 252 784

e-mail: zastita@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Tel: 033 252 628
Fax: 033 252 749

e-mail: pko@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Služba marketinga

Tel: 033 252 608
Fax: 033 252 702

e-mail: marketing@posta.ba

Sarajevo, Obala Kulina bana 8

Glavni poštanski centar

Tel: 033 723 440
Fax: 033 723 444

e-mail: gpc@posta.ba

Sarajevo, Put života bb

 

CP Bihać

Tel: 037 229 201
Fax: 037 229 229

e-mail: cpbihac@posta.ba

Bihać, Bosanska 3

CP Travnik

Tel: 030 547 102
Fax: 030 547 101

e-mail: cptravnik@posta.ba

Travnik, Prnjavor 11

CP Zenica

Tel: 032 448 101
Fax: 032 448 102

e-mail: cpzenica@posta.ba

Zenica, Kralja Tvrtka-I 2

CP Tuzla

Tel: 035 308 101
Fax: 035 251 761

e-mail: cptuzla@posta.ba

Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29

CP Sarajevo

Tel: 033 723 401
Fax: 033 659 890

e-mail: cpsarajevo@posta.ba

Sarajevo, Put života bb

CP Mostar

Tel: 036 511 511
Fax: 036 551 226

e-mail: cpmostar@posta.ba

Mostar, Maršala Tita 50a

CP Goražde

Tel: 038 241 170
Fax: 038 241 183
e-mail:
cpgorazde@posta.ba

Goražde, Ferida Dizdarevića 3