sadrzaj

BH POŠTA građanima nudi brz, siguran i jeftin način slanja i prijema novca elektronskim putem

U širokoj lepezi tradicionalnih i modernih  usluga, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, svojim korisnicima odnedavno nudi i novu finansijsku uslugu. Riječ je o usluzi: Razmjena međunarodnih poštanskih uputnica - prijem i slanje novca elektronskim putem, koja se realizira u saradnji sa poštanskim upravama Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Nova usluga slanja i prijema novca elektronskim putem startala je 08. marta 2016. godine. Prema prvim reakcijama naših korisnika, slobodno se može reći da je uvođenjem ove usluge BH POŠTA, kao vodeća kompanija u oblasti poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, napravila dobar poslovni potez, ali i znatno olakšala građanima slanje i prijem novca iz Srbije i Crne Gore.

Glavne prednosti ove usluge su brz, jeftin, jednostavan i siguran način prijenosa novca jer se vrši:

- Bez otvaranja računa u banci,

- Uplata se vrši na šalteru pošte,

- Isplata novca obavlja se u roku od 30 minuta od momenta uplate novca,

- Uplata i isplata u KM, maksimalno 2.933,75 KM za i iz Srbije i Hrvatske, te 1.955,83 KM za i iz

  Crne Gore (uz preračun valuta prema važećoj kursnoj listi),   

- Isplata se vrši na šalteru pošte.

Prilikom slanja novca potrebno je samo popuniti obrazac u pošti sa podacima o pošiljaocu i primaocu te navesti iznos novca koji se šalje. Prilikom preuzimanja novca, primalac je u obavezi da navede broj uputnice, podatke o pošiljaocu i očekivani iznos novca. Cijena uplate, odnosno slanja novca iznosi 3,66 % od uplaćenog iznosa, minimalno 8,00 KM i maksimalno 50,00 KM. Isplata novca primaocu vrši se bez ikakve naknade.

Ova usluga ima još jednu prednost, a to je njena dostupnost. Naime, slanje i prijem novca elektronskim putem moguće je ostvariti u više od 82 poštanske jedinice u Federaciji BiH, ali isto tako, i u svim poslovnicama Hrvatske pošte, Pošte Srbije i Pošte Crne Gore.

BH POŠTA uslugu slanja i prijema novca razmjenom međunarodnih uputnica elektronskim putem planira uspostaviti i sa poštanskim upravama drugih država u kojima žive naši građani. O svim narednim aktivnostima BH POŠTE, posebno u domenu uvođenja brzih, pouzdanih i dostupnih usluga, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

 

PostNet uputnica, brzi transfer novca unutar Bosne i Hercegovine.

Slanje i prijem novca putem PostNet uputnice predstavlja brz, jednostavan, pristupačan i siguran način prijenosa novca. Maksimalan iznos novca koji se može razmijeniti jednom PostNet uputnicom je 1.500,00 KM.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru  BH pošta na  82 lokacije (prilog spisak pošta).

Isplata je moguća u roku od pola sata ( 30 minuta) od momenta uplate.

Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca i očekivani iznos u KM.

Uplate –slanje novca, cijena je:

   - 3,33 % od uplaćenog iznosa min. 1,50 KM

   - 2,00 KM za prijenos uputnice

Isplate - prijem novca bez naknade za primaoca

 

Pošte koje obavljaju međunarodni uputnički promet i PostNet uputnice

CP SARAJEVO

1

71101

Sarajevo

Obala Kulina bana 8

Centar

2

71103

Sarajevo

Maršala Tita 12

Centar

3

71104

Sarajevo

Ćemaluša bb

Centar

4

71108

Sarajevo

Višnjik 40

Centar

5

71120

Sarajevo

Zmaja od Bosne 88

Novo Sarajevo

6

71121

Sarajevo

Ložionička 16

Novo Sarajevo

7

71122

Sarajevo

Put života

Novo Sarajevo

8

71123

Sarajevo

Grbavička 1

Novo Sarajevo

9

71124

Sarajevo

Behdžeta Mutevelića do broja 2c

Novo Sarajevo

10

71125

Sarajevo

Džemala Bijedića 37

Novo Sarajevo

11

71140

Sarajevo

Safvet bega Bašagića bb

Stari Grad

12

71141

Sarajevo

Ćurčiluk mali 2

Stari Grad

13

71160

Sarajevo

Trg solidarnosti bb

Novi Grad

14

71162

Sarajevo

Safeta Hadžića  107

Novi Grad

15

71165

Sarajevo

Trg grada Pratoa br. 10

Novi Grad

16

71166

Sarajevo

Trg ZAVNOBIH-A 17

Novi Grad

17

71167

Sarajevo

Bulevar branilaca Dobrinje bb

Novi Grad

18

71210

Ilidža

Rustempašina 13

Ilidža

19

71212

Hrasnica

Halid bega Hrasnice 8

Ilidža

20

71215

Blažuj

Mali Kiseljak 15

Ilidža

21

71218

Sokolović Kolonija

Umihane Čuvidine bb

Ilidža

22

71240

Hadžići

Hadželi 116

Hadžići

23

71320

Vogošća

Jošanička 32

Vogošća

24

71380

Ilijaš

Bogumilska 4

Ilijaš

 

CP TUZLA

1

74207

Klokotnica

Klokotnica Centar

Doboj-Istok

2

75101

Tuzla

Aleja Alije Izetbegovića 29

Tuzla

3

75104

Tuzla

A. Herijevića 10

Tuzla

4

75246

Čelić

Alije Izetbegovića 64

Čelić

5

75260

Kalesija

Žrtava genocida u Srebrenici bb

Kalesija

6

75268

Rainci Gornji

MZ-Centar

Kalesija

7

75270

Živinice

Alije Izetbegovića 16

Živinice

8

75280

Kladanj

Patriotske lige 1

Kladanj

9

75290

Banovići

Alije Dostovića 3

Banovići

10

75300

Lukavac

Kule bb

Lukavac

11

75320

Gračanica

M.Vehabi ef.Šemsekadića 28

Gračanica

12

75350

Srebrenik

Kulina bana bb

Srebrenik

13

75411

Sapna

Centar

Sapna

14

75414

Teočak

Krstac bb

Teočak

15

76120

Brčko

Bulevar mira 4

Brčko

16

76250

Gradačac

H.K.Gradaščevića 23

Gradačac


CP ZENICA

1

71300

Visoko

Čaršijska 75

Visoko

2

71305

Donje Moštre

Donje Moštre bb

Visoko

3

71330

Vareš

Put mira 15, O-4

Vareš

4

71340

Olovo

H.kapet.Gradaščevića bb

Olovo

5

71370

Breza

Hasana Kjafije 6

Breza

6

72101

Zenica

Masarikova 46

Zenica

7

72102

Zenica

Kralja Tvrtka I br. 2

Zenica

8

72106

Zenica

Londža 83

Zenica

9

72212

Nemila

Patriotske lige 49

Zenica

10

72220

Zavidovići

Patriotske lige bb

Zavidovići

11

72227

Vozuća

Vozuća bb

Zavidovići

12

72233

Begov Han

Begov Han bb

Žepče

13

72240

Kakanj

Alije Izetbegovića 44

Kakanj

14

74203

Matuzići

Matuzići bb

Doboj-Jug

15

74250

Maglaj

S. Omerovića - Cara 8

Maglaj

16

74260

Tešanj

Trg Alije Izetbegovića bb

Tešanj

17

74264

Jelah

Trg branilaca BiH bb

Tešanj


CP BIHAĆ

1

77101

Bihać

Bosanska 3

Bihać

2

77106

Bihać

Bihaćkih branitelja 61

Bihać

3

77206

Kulen Vakuf

Trg žrtava fašizma 12.juna

Bihać

4

77207

Velika Gata

Patriotske lige 4

Bihać

5

77208

Izačić

Izačić bb

Bihać

6

77209

Pokoj

Jablanska

Bihać

7

77220

Cazin

Trg zlatnih ljiljana bb

Cazin

8

77224

Stijena

Stijena bb

Cazin

9

77225

T. Raštela

Tržačka raštela 37

Cazin

10

77226

Ćoralići

Križ

Cazin

11

77227

Pećigrad

Pećigrad bb

Cazin

12

77230

Velika Kladuša

Ibrahima Mržljaka bb

Velika Kladuša

13

77231

Vrnograč

Vrnograč bb

Velika Kladuša

14

77233

Todorovo

Todorovo bb

Velika Kladuša

15

77235

Mala Kladuša

Mala Kladuša bb

Velika Kladuša

16

77240

Bosanska Krupa

Trg oslobođenja 1

Bosanska Krupa

17

77241

Jezerski

Jezerski bb

Bosanska Krupa

18

77244

Otoka

Čaršija bb

Bosanska Krupa

19

77245

Bužim

505. Viteške brigade

Bužim

20

77250

Bosanski Petrovac

Bosanska 115

Bosanski Petrovac

21

77253

Krnjeuša

Krnjeuša

Bosanski Petrovac

22

79260

Sanski Most

Banjalučka 2

Sanski Most

23

79262

Vrhpolje

Vrhpolje bb

Sanski Most

24

79267

Lušci Palanka

Cvije Kukolja 1

Sanski Most

25

79280

Ključ

Kulina bana 11

Ključ

26

79285

Sanica Gornja

Emira Vučkića bb

Ključ


CP TRAVNIK

1

70202

Vinac

Vinac bb

Jajce

2

70220

Donji Vakuf

Ul. 14. Septembra

Donji Vakuf

3

70230

Bugojno

Nugle II

Bugojno

4

70240

Gornji Vakuf

Javič bb

Gornji Vakuf

5

71270

Fojnica

Doktora Raljevića bb

Fojnica

6

72251

Stari Vitez

Branilaca Starog Viteza bb

Stari Vitez

7

72264

Kaćuni

Kaćuni bb

Busovača

8

72270

Travnik

Prnjavor 11

Travnik

9

72283

Turbe

Bosanska bb

Travnik

10

72290

Novi Travnik

Trg Zlatnih ljiljana bb

Novi Travnik

 
CP MOSTAR

1

88103

Mostar

Tekija bb

Mostar

2

88104

Mostar

Braće Fejića bb

Mostar

3

88108

Mostar

Maršala Tita 50a

Mostar

4

88110

Mostar

Oneščukova b.b

Mostar

5

88113

Vrapčići

Vrapčići bb

Mostar

6

88201

Blagaj

Ulica Branilaca Bosne b.b

Mostar

7

88208

Potoci

Potoci bb

Mostar

8

88400

Konjic

Maršala Tita bb

Konjic

9

88404

Čelebići

Čelebići bb

Konjic

10

88420

Jablanica

Pere Bilića 54

Jablanica


CP GORAŽDE

1

73101

Goražde

Ferida Dizdarevića 3

Goražde

2

73250

Ustikolina

Omladinska bb

Foča-Ustikolina

3

73290

Prača

Himze Sablje br.33

Pale-Prača