aktulenosti Aktuelnosti

OKT

08

Poruka generalnog direktora BH Pošte povodom Svjetskog dana pošte


Mujo Butković, generalni direktor Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo, u povodu obilježavanja 9. oktobra, Svjetskog dana pošte, uputio je poruku zaposlenicima BH Pošte:

Poštovane kolegice i kolege,

Svjetski dan pošte, 9. oktobar, predstavlja datum uspostave Svjetskog poštanskog saveza (UPU) 1874. godine u Bernu kada je ustanovljena prva zajednička konvencija o međunarodnom poštanskom prometu. Bio je to prvi korak ka uspostavi načela univerzalnosti poštanske usluge.

Kroz dugu historiju principi poštanske djelatnost, utemeljeni u Bernu, su se nadograđivali i usavršavali prilagođavajući se aktuelnom trenutku kako u unutrašnjem tako i u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Poštanske usluge kroz historiju postale su izuzetno važne i danas se bez njih ne može zamisliti normalno funkcioniranje jednog društva.

Pošta je danas prisutna u životu svakog čovjeka, u poslovanju svake firme, nezaobilazni je faktor svih društvenih procesa, veliki je njen doprinos ekonomskom razvoju svake zemlje...

Stoga je naša odgovornost prema državi, kompanijama, poslovnim partnerima i svakom građaninu još veća. Naš zadatak je da zajedničkim snagama, trudom, usavršavanjem znanja, profesionalnim odnosom prema poslu, sve usluge Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo podignemo na još veći nivo, uvedemo nove usluge i ozbiljno odgovorimo svim zahtjevima tržišta i naših korisnika.

U proteklom periodu pokrenuli smo značajne projekte poput uspostave poslovne saradnje sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo s ciljem njenog širenja na kompletnu poštansku mrežu BH Pošte.   

Ovo je, također dobra prilika da se kaže da je BH Pošta, uprkos današnjim teškim ekonomskim i tržišnim okolnosima u Bosni i Hercegovini i svijetu, uspjela zadržati kontinuitet pozitivnog poslovanja.

U narednom periodu, takođe, kako smo i planirali revidiranim planom poslovanja za 2013. godinu i trogodišnjim planom poslovanja 2014.-2016. godina, očekujemo da ćemo imati pozitivne poslovne rezultate.

To u svakom slučaju znači da će BH Pošta i u narednom periodu biti jedno od stabilnih i uspješnih JP u BiH na zadovoljstvo svih uposlenih i Vlade Federacije BiH.

U to ime čestitam vam Svjetski dan pošte uz želju da uspješno prebrodimo sve izazove koji se nalaze pred BH Poštom i da ostvarimo još bolje poslovne rezultate.
Sretan 9.oktobar, Svjetski dan pošte!


arhiva arhiva