aktulenosti Aktuelnosti

OKT

26

Tradicionalni susreti poslovnih partnera


U ponedjeljak, 26. oktobra 2009. godine, u prostorijama Glavnog poštanskog centra, upriličen je poslovno-prijateljski sastanak menadžmenta BH Pošte i BH Telecoma.

Iako već dugi niz godina dvije kompanije posluju odvojeno, još uvijek su usko vezane, kako poslovnim, tako i jakim prijateljskim vezama.

Ispred BH Pošte, a u ime generalnog direktora, obratio se Emir Hajrić, direktor Sektora za poštanski promet, istakavši dugu tradiciju snažnih poslovnih i prijateljskih veza, nastalih tokom decenija rada u zajedničkom PTT-u, kao i nadu da novi kadrovi koji dolaze u obje kompanije to neće zapostaviti. Hajrić je, međutim, naglasio da striktno treba razdvojiti poslovnost i prijateljstvo, u smislu pružanja što kvalitetnije usluge svakom korisniku, a naročito BH Telecomu, koji je strateški partner BH Pošte.

Generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović složio se sa Hajrićem, istakavši da je BH Telecom veoma zadovoljan uslugom štampanja i dostave računa, te da se nada da će tako i ubuduće ostati.

Rešidbegović je rekao i da je bio vrlo zainteresiran i zabrinut za BH Poštu nakon razdvajanja od BH Telecoma, s obzirom na pesimistične prognoze o njenom daljem poslovanju, te da je lično i profesionalno presretan poslovnim rezultatom koji pokazuje da je BH Pošta izišla «na zelenu granu» i bez BH Telecoma. – Uspjeh BH Pošte još je značajniji s aspekta činjenice da, jednako kao i BH Telecom, posluje u uvjetima postojanja više operatera na području države! – istakao je Rešidbegović.

Enes Džihić, direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme BH Pošte, upoznao je rukovodstvo BH Telecoma sa podatkom da zajednička investicija izgradnje poslovne zgrade u Mostaru napreduje predviđenom dinamikom, te da će biti završena u planiranom roku – do marta 2010. godine. Džihić je, također, naglasio da je BH Pošta, u skladu sa svojim poslovnim opredjeljenjem, već u procesu nabavki novih najmodernijih mašina za hibridnu poštu. - Iako ste vi u BH Telecomu zadovoljni našom uslugom i to niste tražili od nas, mi hvatamo korak sa vremenom! – rekao je Džihić.

U toku sastanka pojavio se i prijedlog da se, u sklopu uređenja okoline zajedničke poslovne zgrade u Mostaru (Sjeverni Logor), napravi i spomenik heroju Midhatu Hujduru Hujki. – Poslovni imperativi nas ne smiju odvući od naše ljudske i moralne dimenzije! – istakao je Jasminko Akšamija, direktor investicija BH Telecoma.

Među prisutnim rukovodiocima je bio i Šerif Isović, izvršni direktor za finansije Fabrike duhana Sarajevo, koji je dio svoje uspješne radne karijere proveo na mjestu izvršnog direktora za finansije i BH Pošte i BH Telecoma. Isović je izrazio zadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima obje kompanije, kao i stepenom uzajamne saradnje, istakavši da će uvijek ostati vezan za BH Poštu i BH Telecom.

Na kraju su svi uputili komplimente za rad Neziranu Đogi, upravniku Glavnog poštanskog centra, i njegovom timu, u sklopu kojeg egzistira i Služba hibridne pošte, za koju su prije petnaestak dana strogi predstavnici PostEuropa izjavili da je najbolje organizirana u regionu, pa i šire.

Nakon razmjene poklona, upriličen je i prigodan ručak u radničkom restoranu u Centru pošta Sarajevo.


arhiva arhiva