aktulenosti Aktuelnosti

Dec

09

Promocija poštanskih maraka sa motivima tri značajna jubileja gradskih institucija


 

U Brusa-bezistanu, jednom od šest depandansa Muzeja Sarajeva, 8. decembra 2009. godine, upriličena je promocija tri poštanske marke, koje je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo izdala povodom tri značajna jubileja: «130 godina sudstva u Sarajevu – Kantonalni sud», «60 godina Muzeja Sarajeva» i «Historijski arhiv Sarajevo-arhivska građa». 

Tom prilikom prisutnima su se obratili rukovodioci institucija čiji su jubileji zastupljeni na markama: Begzada Gavrankapetanović-Salihagić, predsjednica Kantonalnog suda Sarajevo, Amra Mađarević, direktorica Muzeja Sarajeva i Sejdalija Gušić, direktor Historijskog arhiva Sarajevo. Svi oni zahvalili su BH Pošti koja je prepoznala njihove jubileje, ovjekovječivši ih na poštanskim markama, te istakli da taj potez naše kompanije smatraju priznanjem za svoj rad.

Marka sa motivom «130 godina sudstva u Sarajevu» rad je uposlenika BH Pošte –  Tamera Lučarevića, a   «Historijski arhiv Sarajevo-arhivska građa». Branke Sumenić-Bajić uposlenice BH Pošte i Omera Bajića, uposlenika Historijskog arhiva Sarajevo, dok je marka sa motivom «60 godina Muzeja Sarajevo» rad Hamdije Dizdara, uposlenika Muzeja Sarajevo.

Ispred BH Pošte prisutnima se obratio Emir Hajrić, direktor Sektora za poštanski promet. Hajrić je tom prilikom zaželio ovim institucijama još mnogo značajnih jubileja i istakao spremnost BH Pošte i za uspješnu buduću saradnju sa njima.

Ovim povodom Historijski arhiv Sarajevo upriličio je izložbu «Pečati Gradskog poglavarstva Sarajevo i Kotarsko/sreskog suda Sarajevo 1878-1945.», autora Omera Bajića.


arhiva arhiva