aktulenosti Aktuelnosti

May

20

Civilna zaštita BH Pošte pomaže u normalizovanju situacije u poštanskim objektima


Štab civilne zaštite JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo svakodnevno zasjeda prateći situaciju na terenu izazvanu poplavama širom BiH. Nastoji se brzo reagovati kako bi se što prije uspostavila normalna dinamika rada poremećena novonastalom situacijom. Do sada je ustanovljeno da je najkritičnije na objektima i putnim komunikacijama u CP Tuzla i CP Zenica.

Pošte koje trenutno ne rade:
u Topčić Polju, Željeznom Polju, Carevoj ćupriji (Olovo), te glavna pošta u Maglaju.


Najvažniji potez napravljen je izmještanjem opreme (računari i monitori, UPS) i dokumenata u objektima Olovo, Maglaj, Sanski Most koji su pored Šibošnice, Travnika 4, Gračanice, Gradačca, Brčkog i drugih bili poplavljeni vodom.

Štabovi civilne zaštite formirani su ranije u svim centrima pošta, a njihovo maksimalno zalaganje osjetilo se upravo ovih dana kada su poplave paralizovale skoro cijelu BiH. Civilna zaštita BH Pošte je u konstantnoj pripravnosti i aktivno radi u CP Tuzla, CP Zenica, CP Bihać, CP Travnik,  a ispomoć se realizuje preko CZ Sarajevo i CZ Generalne direkcije. U centrima pošta Goražde i Mostar nema problema uzrokovanih poplavom.

Generalni direktor Mujo Butković i Uprava Društva upoznati su sa situacijom i stanjem ugroženosti ljudi, objekata i imovine Društva i spremni su, u skladu sa mogućnostima, odgovoriti na sve zahtjeve. Nakon procjene štete, očekuje se otklanjanje posljedica, finansijska podrška, te vraćanje procesa rada od prije poplava.

Juče je u rad puštena i pošta u Olovu, a danas su dvije ekipe na terenu – jedna u CP Zenica, druga u CP Tuzla. 

U narednom periodu pripadnici civilne zaštite redovno će nas obavještavati o sanaciji poštanskih objekata koji su pogođeni poplavom.


arhiva arhiva