aktulenosti Aktuelnosti

Jan

26

Otvorena nova pošta u naselju Dobrinja


U Dobrinji V, Općina Novi Grad Sarajevo, 18. januara ove godine otvorena je nova, 43. pošta u Centru pošta Sarajevo. Poslovni prostor lociran je u  prizemlju poslovno-stambenog objekta, ukupne površine 131,68m2 . Radno vrijeme ove pošte je savaki radni dan, osim nedjelje, od 09:00 do 16:00 sati.

U naselju Dobrinja, koje broji približno 24 hiljade stanovnika, i do sada je djelovala Pošta 71167 Sarajevo kojoj, pored stanovnika Dobrinje, gravitiraju i stanovnici Aerodromskog naselja, koje broji približno četiri hiljade stanovnika. Prethodnih godina u više navrata dolazili su zahtjevi prema Centru pošta Sarajevo sa prijedlogom za otvaranje još jedne pošte u naselju Dobrinja. S obzirom na opravdanost ovih zahtjeva, koji se ogledaju i u broju usluga ostvarenih u Pošti 71167 Sarajevo, kao i u poslovnoj politici BH Pošte da se podigne kvalitet naših usluga, ocijenili smo da, pored društvene, postoji i ekonomsko-finansijska opravdanost za otvaranjem još jedne poštanske jedinice.

Otvaranjem Pošte 71165 Sarajevo,  stvorene su sve pretpostavke za kvalitetniji, brži i efikasniji način pružanja usluga BH Pošte.

U Pošti su instalirana četiri šaltera i uposlena tri radnika. Iz asortimana usluga koje BH Pošta svojim korisnicima nude izdvajamo:

  • prijem pismonosnih pošiljki
  • prijem paketskih pošiljki
  • gotovinski platni promet
  • prijem eurogiro uplata
  • prijem telegrama
  • prodaja poštanskih maraka i  vrijednosnica
  • prodaja telekom kartica telekom operatora
  • prodaja komisione robe i dr.

U narednom periodu planirano je proširenje ovog asortimana i na usluge kao što su: mjenjački poslovi, isplata po elektronskom platnim karticama banaka, Western union i dr.


arhiva arhiva