aktulenosti Aktuelnosti

Jun

16

Najuspješnija poslovna godina za BH Poštu


Tema press konferencije održane 11.06.2014. godine, čiji je domaćin bio Ministar prometa i komunikacija FBiH, Enver Bijedić, bila je uspješnost poslovanja poštanskih operatera “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, kao i poslovno okruženje i ambijent u kojem oni posluju.  

Ministar Bijedić je istakao da je 2013. godina za “JP BH POŠTA”  bila najuspješnija poslovna godina, jer je ostvarena dobit od oko 3,5 miliona KM, a u prvom tromjesečju 2014. godine   dobit od preko 2 miliona KM, dok su HP Mostar, posmatrajući rezultat poslovanja na dan 31.03.2014. godine, prvi put nakon 11 godina, pozitivno poslovale.

 “Obje kompanije odgovorile su zadacima. Nadzorni odbori ovih kompanija imali su podršku i dobru saradnju sa Ministarstvom. Nezaboravimo, da su to kompanije koje zapošljavaju preko 3.000 ljudi.” – istakao je ministar Bijedić. Dodao je da je za takav rezultat zaslužno nekoliko mjera koje su menadžmenti ovih firmi, zajedno sa zaposlenicima, a uz podršku Ministarstva, usvojili i implementirali. “Nakon zakonskih preduslova, radilo se na unutrašnjoj organizaciji, smanjenju troškova i povećanju produktivnosti što je polučilo dobar poslovni rezultat, koji se danas mjeri milionima” – istakao je ministar Bijedić i dodao da obje kompanije još uvijek imaju problema sa nelojalnom konkurencijom. Naglasio je da ostali operateri vrše dostavu pošiljki samo u gradskim područjima, odbijaju pošiljke nositi na ruralnu teritoriju, ubacuju ih u poštanske sandučiće BH Pošte i HP Mostar i na taj način obmanjuju korisnike.

Direktorica HP Mostar Sanja Sabljić, istakla je, da uz probleme sa nelojalnom konkurencijom, ovaj poštanski operater ima i dodatne probleme, a tiču se posljednjih poplava koje su pogodile dvije trećine BiH. Kako je naglasila, u poplavljenom području Posavine od 17 pošta koliko HP Mostar ima na tom području, samo tri poslovnice nisu bile poplavljene. Bez obzira na to, ona se nada da će trend pozitivnog poslovanja biti nastavljen, obzirom na pokazatelje poslovanja u prvom kvartalu 2014. godine.

Generalni direktor BH Pošte Mujo Butković istakao je da je BH Pošta pozitivno poslovala u izuzetno teškom poslovnom ambijentu, gdje su izražene i ekonomska i politička kriza. Društvo je u 2013. godini, ostvarilo najbolji finansijski rezultat od svog formiranja kao samostalnog privrednog subjekta. Rezultat ukupne aktivnosti je bruto dobit u iznosu 3,4 miliona KM, što je za 2,4 miliona KM,  ili za 244%, više u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit iznosi 3,1 milion KM, što je za 2,2 miliona KM, ili za 243,2% više u odnosu na prethodnu godinu, što je postignuto racionalizacijom troškova i povećanjem broja usluga.

“Povećanjem prihoda i zadržavanjem rashoda na približno istom nivou kao prethodne godine, Društvo je znatno povećalo dobit u odnosu na prethodnu godinu. Broj ostvarenih usluga iznosi 60,5 miliona, a povećan je za 948 hiljada ili za 1,6%, u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna imovina iznosi 285,9 miliona KM i povećana je za 3,2 miliona KM. Kapital je povećan za 3 miliona KM, a investicije za 737 hiljada. Društvo je finansijski stabilno, uredno izmiruje svoje obaveze i nema finansijskih zaduženja” – istakao je direktor Butković na press konferenciji. Problema ima, pogotovo jer je cjelokupan poslovni ambijent nepovoljan. Ipak, BH Pošta i u prvom tromjesječju ove godine ima pozitivan rezultat veći od 2 miliona KM i po prvi put je od formiranja iskazalo pozitivan rezultat poslovanja od poslovne aktivnosti. U ranijem periodu BH Pošta je ostvarivala gubitak od poslovne aktivnosti koji je pokrivan iz finasijskih i ostalih aktivnosti.

Direktor Butković je izrazio nadu da će se trend pozitivnog poslovanja nastaviti, te za dosadašnji poslovni uspjeh BH Pošte, zahvaljuje ministru prometa i komunikacija FBiH, Enveru Bijediću na maksimalnoj podršci i razumijevanju, članovima Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, članovima Uprave, Sindikatu BH Pošte, te nesebičnom angažovanju svih zaposlenika BH Pošte.

Bitno je istaći da je Uprava Društva pokrenula aktivnosti da se izdvojena sredstva za donacije u cjelokupnom iznosu doniraju u humanitarne svrhe poplavljenim područjima u BiH. Tako je na press konferenciji potvrđena i informacija da će BH Pošta kao društveno odgovorna kompanija u narednom periodu donirati 300.000 maraka stanovništvu ugroženom u poplavama.


arhiva arhiva