aktulenosti Aktuelnosti

Sep

12

SAOPĆENJE ZA MEDIJE


Sarajevo, 12.09.2014.godine


Na osnovu medijskih natpisa vezanih za distribuciju glasačkih listića bh. građanima, koji žive u inostranstvu, i na osnovu izjava koje su date na press- konferenciji Centralne izborne komisije BiH (CIK), a radi objektivnog informiranja javnosti, obaviještavamo Vas o slijedećem:

Predmetne pošiljke (41321 pismo do 100 grama težine) preuzete su dana 28.08.2014. godine oko 11,30 sati u skladištu CIK- a u Istočnom Sarajevu i uz pratnju policije dopremljene u objekat Centra pošta Sarajevo, odnosno Poštu 71122 Sarajevo u ulici Put života bb.

Po izvršenom istovaru pošiljaka, koje su bile pakovane u kutije, iste su pojedinačno žigosano poštanskim žigom sa brojem i nazivom pošte. Tom prilikom izvršine su provjere težine pošiljaka kao i broj istih. Nije utvrđeno da nedostaje neka od pošiljaka, niti da je neka od pošiljaka mase veće od 100 grama.

Nakon izvršenog žigosanja predmetnih pošiljaka, iste su sukcesivno otpremane u odredišne zemlje putem Izmjenične Pošte 71003 Sarajevo na način da su pojedinačne pošiljke vezane u svežnjeve od 30 i više komada (vezanje mašinski plastičnom lastrom) i tako ubacivane u poštanske vreće za odredišne zemlje, što je inače propisan način otpreme pismonosnih pošiljaka. Napominjemo da smo CIK- u dostavili manipulativne isprave iz kojih je vidljivo kada su otpremljene vreće za odredišne zemlje preko Aerodroma Sarajevo.

Kako se radi o običnim pismonosnim pošiljkama, odnosno običnim pismima adresiranim na primaoca, pošiljke se u skladu sa propisima i standardima Svjetskog poštanskog saveza (UPU) uručuju pojedinačno na naznačene adrese.

Javno preduzeće „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je u postupku slanja navedenih pošiljaka ispoštovalo sve akte Svjetskog poštanskog saveza i, prema tome, ne snosi nikakvu krivicu za probleme koji su se, eventualno, pojavili tokom uručenja pošiljaka primaocima u inostranstvu. 


JP BH POŠTA d.o.o. SARAJEVO


arhiva arhiva