aktulenosti Aktuelnosti

Sep

22

Saopćenje za javnost


 BH Pošta ponovo ističe da ne snosi odgovornost

za probleme prilikom dostave glasačkih listića

Na osnovu ponovljenih medijskih natpisa u vezi sa distribucijom glasačkih listića bh. građanima, koji žive u inostranstvu, i na osnovu video clip-ova koji kruže web portalima, a radi objektivnog informiranja javnosti i u cilju dodatnog pojašnjenja, obavještavamo Vas da “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo ostaje pri svom stavu iz prethodnog saopštenja za medije, a prema kojem BH Pošta ne snosi odgovornost za probleme koji su se pojavili u procesu distribucije, odnosno, uručenja  glasačkih listića bh.građanima u inostranstvu.

Kako bi se otklonile sve nedoumice u procesu slanja glasačkih listića u inostranstvo, po nalogu generalnog direktora “JP BH POŠTA” D.O.O. Sarajevo, Muje Butkovića, formirana je  Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom slanja glasačkih listića u inostranstvo koja je utvrdila da odgovornosti za propuste oko dostave glasačkih listića u inostranstvo od strane BH Pošte nije bilo. To potkrepljuju činjenicama i dokazima koji su nastali na osnovu pregleda video zapisa sigurnosnih kamera u Izmjeničnoj pošti 71003 Sarajevo, kao i na osnovu dostavljene dokumentacije.

Predmetne pošiljke (41321 pismo do 100 grama težine) preuzete su dana 28.08.2014. godine oko 11,30 sati u skladištu CIK- a u Istočnom Sarajevu i uz pratnju policije dopremljene u objekat Centra pošta Sarajevo, odnosno Poštu 71122 Sarajevo u ulici Put života bb.

Po izvršenom istovaru pošiljaka, koje su bile pakovane u kutije, iste su pojedinačno ispakovane i svako pismo je pojedinačno žigosano poštanskim žigom (mašinskim i ručnim žigom), te se tom prilikom izvršila provjera težine pošiljaka kao i broj istih. Nije utvrđeno da nedostaje neka od pošiljaka, niti da je neka od pošiljaka mase veće od 100 grama.

Nakon izvršenog žigosanja predmetnih pošiljaka, iste su sukcesivno otpremane u Izmjeničnu Poštu 71003 Sarajevo. U izmjeničnoj pošti 71003 Sarajevo je izvršeno sortiranje pošiljaka prema odredišnim državama, te su iste vezane u svežnjeve. Svežnjevi su ubacivani u vreće pismonosnih zaključaka prema odredišnim državama nakon čega su vreće zatvarane i otpremane putem Međunarodnog aerodroma Sarajevo na odredišta u skladu sa propisima i standardima Svjetskog poštanskog saveza. Napominjemo da smo CIK-u dostavili manipulativne isprave iz kojih je vidljivo kada su otpremljene vreće za odredišne zemlje preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Procedura sačinjavanja svežnjeva je propisana aktima Svjetskog poštanskog saveza i važeća je za sve poštanske operatore u svijetu. U skladu sa ranije navedenim, evidentno je da su predmetne pošiljke otpremljene u pismonosnim zaključcima (vrećama) kako je i propisano, te da se niti jedna pošiljka unutar tog zaključka (vreće) ne može smatrati paketskom pošiljkom, niti uručiti skupno, ukoliko glasi na različite primaoce i različite adrese.

Naime, da bi se pošiljka tretirala kao paket, morala bi imati sljedeće elemente:

1.    Paketski, prijemni broj u vidu bar koda;

2.    Prateću dokumentaciju obaveznu za paketske pošiljke, koja se pričvršćuje za paket;

3.    Otprema u paketskom zaključku (vreći) koju prati popis pojedinačnih paketa sa bar kod brojevima;

Ništa od gore navedenog nisu sadržavali svežnjevi predmetnih pismonosnih pošiljaka.

Postupak sa pismonosnim pošiljkama u odredišnim državama je sljedeći:

1.    Otvaranje vreće;

2.    Sravnjenje prateće dokumentacije i sadržaja vreće u smislu razdvajanja na knjižene (“R” i “V”) pismonosne pošiljke i obična pisma;

3.    Otpakivanje (razvezivanje) svežnjeva;

4.    Prerada (sortiranje) pojedinačnih pisama prema naznačenim adresama primaoca i otprema istih prema odredišnim poštama radi uručenja primaocima.

Komisija smatra da je u pravilu ispoštovana propisana procedura. Naime, obaveza odredišnih poštanskih operatora je da raspakuju pismonosne svežnjeve i pošiljke, koje su sadržaj istih, uručuju na naznačene adrese, kao što to čini “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo sa pošiljkama koje prispijevaju iz inostranstva na isti način kako smo mi otpremili predmetne pošiljke.

Da je “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo postupilo po međunarodnim standardima potvrđuje i svakodnevno prispjeće pošiljaka sa glasačkim listićima iz različitih država svijeta kojima su iste otpremljene na identičan način, kao i činjenica da smo ove poslove obavljali i ranijih godina, a na koje nismo imali nikakvih primjedbi.

Kao potvrdu o iznesenim stavovima, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo posjeduje video snimke sa kamera koje prate i snimaju tehnološki proces primanja i slanja pošiljaka.

JP BH POŠTA d.o.o. SARAJEVO


arhiva arhiva