aktulenosti Aktuelnosti

OKT

10

Poruka Generalnog direktora Svjetskog poštanskog saveza povodom 9. oktobra – Svjetskog dana pošte


Pošte traže svoje mjesto u sektoru komunikacija koji je podložan promjenama

Generalni direktor Svjetske poštanske unije (UPU) Bishar A. Hussein tradicionalno je svim poštanskim operaterima na svijetu, uputio poruku povodom Svjetskog dana pošte.

Pročitajte govor i poruku generalnog direktora Svjestkog poštanskog saveza:

„Poštanske usluge su uvijek bile važan pokretač ekonomskih aktivnosti i ekonomskog rasta. Upravo je formiranjem Svjetskog poštanskog saveza prije 140 godina utvrđen jedan multilateralni okvir za međunarodnu razmjenu dokumenata i roba. To je pomoglo poštanskim službama da ugaze svoj put ka globaliziranoj trgovini i javnom prometu.

Danas pošte imaju veoma važnu ulogu u novom valu globalizacije usmjerene internetom koja poziva na masovnije uključenje građana svuda. Uz polovinu svjetske populacije koja živi u ruralnim sredinama, poštanska mreža je dobro konstruisana da uspješno dopre do njih. U sub-saharskoj Africi, na primjer, 80% poštanskih ureda je smješteno u manje gradove i u ruralna područja gdje živi većina stanovništva.

Za procvat poštanskih usluga, od esencijalne važnosti su elektronske i internet veze, posebno kod zemalja u razvoju gdje samo 32% stanovništva ima pristup internetu.

Globalna poštanska mreža je gigantsko sredstvo za širenje tog digitalnog dometa – ne samo u korist građana i preduzeća već i u korist vlada, agencija za razvoj i drugih interesnih grupa koje traže rješenja za mnoge izazove kojima je naš svijet izložen.

Prema Svjetskoj banci, pošte su najjeftiniji pružilac novčanih usluga, ispred banaka i operatora za transfer novca. Pored toga, pošte su na drugom mjestu po svom finansijskom doprinosu, odmah poslije banaka, sa milijardom ljudi koji imaju poštanski račun. A sad su otvorene i nove mogućnosti kroz međunarodnu elektronsku trgovinu. Mada je taj posao relativno nov, globalna on-line prodaja bi trebala dostići 1.5 bilion dolara do kraja godine. Veći je broj proizvoda kupljenih on-line koji su dostavljeni putem pošte nego onih koji to nisu.

Poštanske aktivnosti stimulišu globalnu ekonomiju i poboljšavaju način života. Uz 640,000 pošta diljem svijeta, smatramo ih faktorom koji može uticati na kvalitet života. Povećanjem elektronskog i internet povezivanja, vlade mogu osigurati da pošte imaju velikog udjela u naporima za uspostavu komunikacije, finansijskih, socijalnih i ekonomskih usluga ruralnom stanovništvu.

Kako se širi područje komunikacija, uviđamo sve važniju ulogu pošte, posebno u ovom Novom globaliziranom svijetu.

Podstičem državne vlade da nastave investirati u svoje poštanske mreže da bi građani i preduzeća i dalje mogli imati korist od najvažnije i najprihvaljivije javne usluge“ – poručio je generalni direktor UPU-a, te čestitao Svjetski dan pošte.


arhiva arhiva