aktulenosti Aktuelnosti

Nov

27

Održana nova obuka iz oblasti javnih nabavki


U Generalnoj direkciji “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo održana je još jedna obuka iz oblasti javnih nabavki. Cilj obuke je upoznavanje sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama BiH i izmjenama koje on donosi u postupcima javnih nabavki u odnosu na ranija zakonska rješenja.

Primjena novog zakona počinje od 28.11.2014.godine, a od danas se u funkciju pušta Portal javnih nabavki BiH, koji objedinjuje tri postojeća informaciona sistema- Go- Procure, WisPPA i Registar ugovornih organa i ponuđača, u jedan sistem.

Nešto više o Portalu i novom Zakonu o javnim nabavkama BiH kazala je direktorica Agencije za javne nabavke BiH Đinita Fočo. Ona je, između ostalog, istakla da će Portal javnih nabavki BiH, kao jedinstveni elektronski sistem, omogućiti jednostavniji pristup svim informacijama o postupcima javnih nabavki i da će novi zakon uvesti više reda u ovu oblast.

Obuci, koju su vodili certificirani predavači javnih nabavki Hajrudin Buza, Stipo Petričević i Siniša Tešanović, prisustvovali su zaposlenici BH POŠTE, koji se u svom radu susreću sa postupcima iz oblasti javnih nabavki. Oni su tokom višesatne obuke imali priliku da na konkretnim primjerima vide koje sve novine donosi Zakon o javnim nabavkama BiH.

Usvajanje i primjena ovog zakona vezana je za usklađivanje sa direktivama Evropske unije, a cilj mu je poboljšanje pravnog segmenta javnih nabavki, veća efikasnost, otklanjanje ranijih nedostataka u postupcima i postizanje veće transparentnosti.


arhiva arhiva