aktulenosti Aktuelnosti

Jan

05

Odobrene donacije BH Pošte pravnim licima u 2014. godini


U skladu sa okončanim Javnim oglasom – Natječaj za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu, Nadzorni odbor BH Pošte, uz prethodnu saglasnost Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, donio je odluku o odobrenju donacija pravnim licima u 2014. godini na osnovu ostvarene dobiti u 2013. godini.

Od ukupno 419 prispjelih prijava pravnih lica za dodjelu donacija u 2014. godini, Odlukom Nadzornog odbora Društva odobreno je 198 pojedinačnih iznosa donacija pravnim licima za projekte-programe iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Odluku i pojedinačni spisak svih pravnih lica kojima je odobrena donacija, a koja je objavljena u Službenim novinama FBiH br. 106 od 29.12.2014. godine, možete pronaći na  linku:


arhiva arhiva