aktulenosti Aktuelnosti

OKT

21

Poziv za registraciju sudionika konferencije i podnošenje sažetaka


 
SEETSI & ITS Regionalna konferencija, Sarajevo 2010
Učinkovita regulacija poštanskog tržišta I održivost univerzalnih usluga


Poziv za registraciju sudionika konferencije i podnošenje sažetaka

Fakultet saobraćaja i komunikacija Univerziteta u Sarajevu sa udrugama ITS u Bosni i Hercegovini i ITS Hrvatska pod pokroviteljstvom Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uz podršku resornih regulatornih agencija, operatera poštanskog prometa, te konzultantskih kompanija pozivaju Vas na treću CETSI/SEETSI regionalnu znanstveno-stručnu konferencijuUČINKOVITO REGULIRANJE POŠTANSKOG TRŽIŠTA
 I ODRŽIVOST UNIVERZALNIH USLUGA u Sarajevu, 12. XI. 2010.
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 
 

Svrha i ciljevi: Inicijativa SEETSI (South Eastern Europe Transport System Integration) je regionalna evolucija CETSI inicijative i prethodne konferencije održane u Zagrebu 2008. godine. Ova konferencija fokusirana je na razmjenu informacija i stvaranje umreženje baze znanja (NKB) za učinkovito reguliranje poštanskog tržišta i razvoj (državi prilagođenih) modela održivog pružanja univerzalnih usluga. Glavne teme su analiza tržišta i reguliranje poštansko-logističkih usluga, no teorijski prilozi uključuju generičke koncepte univerzalnih usluga (poštanskih, komunikacijskih, logističkih i drugih) upravljanje znanjem i modeliranje kompleksnih sustava (CLIOS i dr.)

Tematske cjeline su:

1. Koncepti i modeli održivog pružanja univerzalnih usluga
2. Uloga regulatornih agencija i liberalizacija poštanskog tržišta
3. Analiza poštanskog tržišta u CEE & SEE zemljama
4. Reinženjering poštanske tehnologije i mreže
5. Sigurnost i zaštita globaliziranog poštansko-logističkog sustava
6. Razvoj poštansko & logističkih inteligentnih sustava
7. Upravljanje znanjem u poštanskoj i logističkoj domeni

Sudionici:  Stručnjaci i znanstvenici iz ministarstava transporta i komunikacija, regulatornih agencija, poštanski inženjeri i menadžeri, konzultanti, donositelji odluka iz zemalja CEE & SEE.

Ključni datumi:
• Prva obavijest: 07. VII. 2010.
• Registriranje sudionika i slanje sažetaka do 4. XI. 2010.
• Slanje PowerPoint prezentacije do 10. XI. 2010.
• Detaljni program: 8. XI. 2010.
• Slanje finalne verzije rada do 15. XII. 2010.

Službeni jezici: Engleski, službeni jezici u BiH

Kontakti i registriranje: online kontakti i registriranje: fakskom@bih.net.ba;   its.bih1@gmail.com; cetsi2010@its-croatia.hr;
telefonom: FSK Sarajevo: +387 33 565 202, telefaks + 387 33 225 985.

Pridružite nam se na ovom cjelodnevnom skupu 12. XI. 2010. u Sarajevu ili dan prije, 11. XI. 2010., na neformalnom druženju na FSK Sarajevo od 18:00 sati. OBRAZAC PRIJAVE  nalazi se u prilogu ovog poziva.

Organizacijski odbor - predsjednik: prof. dr. sc. Samir Čaušević, dekan FSK Sarajevo
Programski i znanstveni odbor: prof. dr. sc. Ivan Bošnjak, predsjednik  ITS Hrvatska

 


arhiva arhiva