aktulenosti Aktuelnosti

Nov

12

Fojnica: Otvoren BH Telecom centar u prostorijama BH Pošte


U prostorijama BH Pošte u Fojnici, 11. novembra 2010. godine, otvoren je reprezentativni BH Telecom centar.
Nakon takmičenja osnovaca u brzini kucanja SMS poruka i dodjele nagrada, prisutnima su se obratili Nedžad Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma, Enes Džihić, direktor Sektora za razvoj i investicione sisteme BH Pošte te Salkan Merdžanić, načelnik Općine Fojnica.
Svi oni izrazili su zadovoljstvo uspješnom realizicijom ove investicije i činjenicom da su građani Fojnice dobili moderne i ugodne prostore u kojima će koristiti usluge BH Telecoma i BH Pošte. Korisnik na prvom mjestu i jeste krajnji cilj obje kompanije koje, evo, i u Fojnici djeluju pod istim krovom, nastavljajući tako dugu tradiciju poslovnih i prijateljskih veza, građenih decenijama kroz zajednički PTT sistem, a potom i kroz niz projekata uspješne zajedničke saradnje.
Novoizgrađeni objekat će opsluživati približno 17.000 stanovnika općine Fojnica.
Osim poštanskih usluga, koje Pošta 71270 Fojnica, kao pošta III reda, pruža svojim korisnicima, u objektu se nalaze i prostori za rad BH Telecom centra te CIPS službe.
Objekat je lociran u užem gradskom području Fojnice, gdje se nalazio i dosadašnji objekat Pošte 71270 Fojnica, a iznosi 558,20 m2, od čega je 362,85 m2 dogradnja, a 195,35 m2 adaptacija.
Vrijednost cjelokupne investicije je cca. 600.000,00 KM, a sve radove dogradnje i adaptacije izvele su domaće firme.


arhiva arhiva