aktulenosti Aktuelnosti

OKT

12

MONOGRAFIJA


Monografija koja stoji pred Vama je jedinstveni dokument koji na struktuiran način prikazuje razvojni put ”JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo kroz razne historijske, političke, društvene i ekonomske promjene.

Knjiga ima 392 stranice, a pisana je na bosanskom i engleskom jeziku. Format knjige je 25x30 cm, tvrdi povez, a štampana je u tiražu 1.000 primjeraka.

Najveća vrijednost ovog dokumenta leži u činjenici da u sebi sadrži sučeljavanje bolne prošlosti i optimistične budućnosti. I dok monografija kao historijski dokument nudi prikaz historijata preduzeća kao podsjetnik na bremenit razvojni put, osnovna namjera autora je da zadrži pažnju čitaoca na sadašnjem statusu BH Pošte, koje važi za jedno od najuspješnijih javnih preduzeća na prostoru Bosne i Hercegovine. Monografiju „JP BH POŠTA“ d.o.o Sarajevo, koja je objavljena u povodu 9. oktobra – Svjetskog dana pošte 2015., možete pročitati ovdje:


arhiva arhiva