aktulenosti Aktuelnosti

Dec

24

Filatelistička ponuda BH POŠTE bogatija za dvije poštanske marke


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2015. godinu BH Pošta nastoji promovirati kulturnu, historijsku i prirodnu baštinu Bosne i Hercegovine. Filatelistička ponuda BH Pošte obogaćena  je sa dvije  nove redovne  poštanske marake: “Stara džamija u Špionici” i “Ploča sudije Gradiše”.

Stara džamija u Špionici, zasigurno predstavlja, najstariji vjerski objekat na području Špionice. Na samoj džamiji ne postoji tarih ili neki drugi pisani trag koji binam potvrdio vrijeme njene gradnje. Prema kazivanju stanovnika Špionice, džamija je izgrađena u periodu između1820-1827. godine. U Kartonu objekta, koji je uradio Centar za islamsku arhitekturu u Sarajevu, objekat je nastao oko 1870. godine. Prema istraživanjima dr. EdinaMutapčića objekat je nastao u prvoj polovini 17. vijeka. Za razliku od franjevačke crkve u Špionici za koju se zna da je sagrađena1881. godine, možemo konstatovati da tačnu godinu izgradnje stare džamije u Špionicine znamo. U haremu u kojem se nalazi džamija nalazi se stotinjak nišana, od kojih je najstariji iz 1730. godine. Ova marka štampana je u izdanju ''Sakralni objekti“, nominalne vrijednosti 1,10 KM i tiražu 200.000 primjeraka.

Ploča sa ktitorsko-nadgrobnim natpisom sudije Gradiše, spomenik koji danas baštinimo, “se nalazila na imanju Grge Prkića u selu Podbrežju kod Zenice”i pripada najstarijoj skupini tzv. epigrafskih bosaničnih spomenika Ploča sa ktitorsko-nadgrobnim natpisom sudije Gradiše, spomenik koji danas baštinimo, “se nalazila na imanju Grge Prkića u selu Podbrežju kod Zenice”i pripada najstarijoj skupini tzv. epigrafskih bosaničnih spomenika Bosne i Huma 12. i početka 13. stoljeća. Natpis je, kao dio kulturnoga bosansko-humskog naslijeđa, značajan za historiju ovoga vremena, jer prvi put se spominje da je postojala institucija suda u vrijeme Kulinove vladavine, a datiranje (1180-1204) izvodimo pomenom “bana velikago Kulina” (1, 2. i 3. red). Sadržaj natpisa odnosi se na sudiju Gradišu, koji je sazidao crkvu ili hram svetoga Jurija, u kojoj je sahranjen on i njegova žena za vrijeme vladavine bana Kulina. Graditelj ovoga ktitorsko-nadgrobnog natpisa sudije Gradiše je Dražo Ohumčanin.

Natpis je uklesan na kamenome stubu visine 87,6 cm, širine 26 cm na vrhu stuba dok širina u visini posljednje crte reda iznosi 19 cm. Obim stuba oko prve i desete crte reda iznosi 109,7 cm. Visina između crta reda kreće se od 3 do 4,4 cm, a visina slova od 1,5 do 3,3 cm. Godine 1965. ploča je prenesena u Muzej grada Zenice. Ploča je uredno izložena u novoj zgradi muzeja od 2007. kao centralni eksponat u stalnoj arheološkoj postavci i adekvatno je zaštičena. 

Naziv izdanja poštamske marke je ''Kulturno historijsko naslijeđe“, nominalne vrijednosti 3,00 KM. Marka je štampana u tiražu od 100.000 komada.


arhiva arhiva