aktulenosti Aktuelnosti

Mar

07

Nova usluga BH POŠTE - Brz i jednostavan način slanja i prijema novca elektronskim putem


Javno preduzeće „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa poštanskim upravama Srbije i Crne Gore, uvelo je novu finansijsku uslugu: Razmjena međunarodnih poštanskih uputnica - prijem i slanje novca elektronskim putem.

 Nova usluga slanja i prijema novca elektronskim putem, počinje sutra, 08.03.2016. godine, i moguće je ostvariti u svim općinskim poštama Javnog preduzeća „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo (na 66 lokacija), ali isto tako, i u svim poslovnicama Pošte Srbije i Pošte Crne Gore.

Međunarodna razmjena poštanskih uputnica slanja i prijema novca elektronskim putem sa  poštanskim upravama Srbije i Crne Gore omogućava brz, jeftin, jednostavan, dostupan i siguran način prijenosa novca jer se obavlja:

-       Bez otvaranja računa u banci,

-       Uplata se vrši na šalteru pošte,

-       Isplata u roku od pola sata od momenta uplate,

-       Uplata i isplata u KM, maksimalno 2.933,75 KM za i iz Srbije te 1.955,83 KM za i iz Crne Gore ( uz preračun valuta prema važećoj kursnoj listi),   

-       Isplata se vrši na šalteru pošte.

Novac se šalje i preuzima vrlo jednostavno. Prilikom slanja novca potrebno je samo popuniti obrazac u pošti sa podacima o pošiljaocu i primaocu te navesti iznos novca koji se šalje. Prilikom preuzimanja novca, primalac je u obavezi da navede broj uputnice, podatke o pošiljaocu i očekivani iznos novca.

Cijena uplate odnosno slanja novca iznosi 3,66 % od uplaćenog iznosa, minimalno 8 KM i maksimalno 50 KM. Isplata novca primaocu vrši se bez ikakve naknade.

BH POŠTA, kao vodeća kompanija u oblasti poštanskog saobraćaja u BiH, uslugu slanja i prijema novca razmjenom međunarodnih uputnica elektronskim putem planira uspostaviti i sa poštanskim upravama drugih država, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

Spisak 66 općinskih pošta, u kojima se može izvršiti usluga prijema i slanja novca elektronskim putem sa Poštom Srbije i Poštom Crne Gore:

Pošte koje obavljaju međunarodni uputnički promet

R.B.

Poštanski broj

Naziv

1

70202

Vinac

2

70220

Donji Vakuf

3

70230

Bugojno

4

70240

Gornji Vakuf

5

71101

Sarajevo

6

71104

Sarajevo

7

71120

Sarajevo

8

71122

Sarajevo

9

71141

Sarajevo

10

71165

Sarajevo

11

71166

Sarajevo

12

71210

Ilidža

13

71212

Hrasnica

14

71218

Sokolović Kolonija

15

71240

Hadžići

16

71270

Fojnica

17

71300

Visoko

18

71320

Vogošća

19

71330

Vareš

20

71340

Olovo

21

71370

Breza

22

71380

Ilijaš

23

72101

Zenica

24

72102

Zenica

25

72220

Zavidovići

26

72240

Kakanj

27

72264

Kaćuni

28

72270

Travnik

29

72283

Turbe

30

72290

Novi Travnik

31

73101

Goražde

32

73250

Ustikolina

33

73290

Prača

34

74203

Matuzići

35

74207

Klokotnica

36

74250

Maglaj

37

74260

Tešanj

38

74264

Jelah

39

75101

Tuzla

40

75246

Čelić

41

75260

Kalesija

42

75270

Živinice

43

75280

Kladanj

44

75290

Banovići

45

75300

Lukavac

46

75320

Gračanica

47

75350

Srebrenik

48

75411

Sapna

49

75414

Teočak

50

76120

Brčko

51

76250

Gradačac

52

77101

Bihać

53

77220

Cazin

54

77230

Velika Kladuša

55

77240

Bosanska Krupa

56

77245

Bužim

57

77250

Bosanski Petrovac

58

79260

Sanski Most

59

79280

Ključ

60

88104

Mostar

61

88108

Mostar

62

88113

Vrapčići

63

88201

Blagaj

64

88208

Potoci

65

88400

Konjic

66

88420

Jablanica

 

 


arhiva arhiva