aktulenosti Aktuelnosti

Feb

17

Saopćenje JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo povodom dodjeljivanja međunarodnog poštanskog koda Poštama Srpske a.d.


Nakon što je Svjetska poštanska unija dodijelila međunarodni poštanski kod Poštama Srpske, stav BH Pošte je da je time načinjen ozbiljan presedan od pravila: jedna država, jedan poštanski kod – pravila kojeg je propisao sam Svjetski poštanski savez.
BH Pošta je od ranije upoznata sa zahtjevom Pošta Srpske za dobijanje međunarodnog poštanskog koda. Ovo pitanje pokušala je riješiti kroz nadležne institucije, konkretno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, gdje je, na posljednjem sastanku (prije šest mjeseci) ovo pitanje ostalo otvoreno. Sastanku su prisustvovali resorni državni i entitetski ministri, predstavnici Agencije za poštanski saobraćaj te predstavnici sva tri poštanska operatera u BiH.
BH Pošta je, u proteklom periodu, o tome kontinuirano i argumentirano upozoravala Svjetski poštanski savez, PostEurop i Međunarodni biro za registraciju IMPC koda.
Po ovom pitanju, Svjetski poštanski savez, odnosno njen Međunarodni biro za registraciju IMPC koda, prema svojim pravilima, nije smio dodijeliti IMPC kod bez stava države Bosne i Hercegovine.
Nije nam još poznato ko je, u ime države BiH, dao saglasnost za dodjelu IMPC koda Poštama Srpske, bez prethodnog dogovora svih relevantnih i nadležnih faktora po ovom pitanju.
BH Pošta je, sve vrijeme, u svojim direktnim i indirektnim kontaktima sa kolegama iz druga dva bh. poštanska operatera, kao i Agencijom za poštanski promet BiH, resornim ministarstvima i međunarodnim poštanskim organizacijama, zastupala stav da država BiH, kao i sve države svijeta, a prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, treba imati jedan međunarodni poštanski kod. S tim u vezi, insistirali smo na dosljednoj provedbi Aneksa 9 Dejtonskog sporazuma, gdje se decidno nalaže formiranje korporacije za poštanski promet na nivou države Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu bi bila Izmjenična pošta sa IMPC kodom, čime bi se zadovoljili zakonski zahtjevi za ravnopravnost svih poštanskih operatera u BiH.
U vezi sa naprijed iznesenim, BH Pošta će, preko svih nadležnih instanci, argumentirano i zakonski, inicirati aktivnosti koje za cilj imaju osoporavanje ove odluke.

 

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo


arhiva arhiva