aktulenosti Aktuelnosti

Mar

25

45. Takmičenje za najljepše pismo 2016. godine


Svjetski poštanski savez i ove godine organizira Takmičenje za najljepše pismo. Tema 45. Međunarodnog takmičenja u pisanju pisama za mlade ljude glasi: “Napiši pismo sebi kao 45- godišnjaku”.

Pisma na zadatu temu možete nam slati do 15.04.2016. godine kada se takmičenje zatvara. Stručni žiri će i ove godine izabrati najljepše pismo, koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju, kao i još devet pisama za posebne nagrade.

Za sve one koji žele učestvovati na ovom takmičenju objavljujemo propozicije kojih se učesnici trebaju pridržavati.

 

PROPOZICIJE

1.    Tema: „Napiši pismo sebi kao 45- godišnjaku“.

2.    Učesnici takmičenja: mladi ljudi starosne dobi do 15 godina.

3.    Sadržaj pisma: original rad dužine od 500 do 800 riječi.

4.    Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (mjesto i datum, adresa pošiljaoca i primaoca, početni i završni pozdrav kao i odgovarajući potpis na kraju).

5.    Dostavljeni radovi moraju biti nova, neobjavljena pisma.

6.    Radovi se moraju striktno pridržavati zadane teme.

7.    Uz rukopisom napisano pismo, potrebno je dostaviti i njegov prijepis otkucan na kompjuteru ili pisaćoj mašini.

8.    Obavezno je uz pismo dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum rođenja, adresa stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, broj riječi u pismu, naziv i adresa škole, brojevi telefona učenika i škole.

9.    Datum zatvaranja takmičenja:  15.04.2016. godine.

10. Pismo sa naznakom  „Takmičenje u pisanju pisama“  treba poslati  na adresu:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

Služba marketinga

Ul. Obala Kulina bana 8

71 000 Sarajevo

11. Svi učenici  osnovnih škola u BiH, starosti do 15 godina, imaju pravo učešća na takmičenju. Ukoliko škole prethodno naprave selekciju pisama, molimo da u jednoj koverti ne šalju više od tri pisma. Međunarodni biro UPU-a ne prihvata radove koje UPU-u direktno pošalju škole, pojedinici i slično, već samo poštanski operateri.

12.  Pisma koja nisu u skladu sa propozicijama takmičenja neće biti uzimana u obzir.  

                    

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA I NAGRADE

Stručni žiri će odabrati predstavnika BiH na Međunarodnom takmičenju  i izdvojiti za posebne pohvale i nagrade još devet radova među kojima i najkreativniji rad. Troje prvoplasiranih učenika i njihovi nastavnici maternjeg jezika bit će nagrađeni vrijednim nagradama i poklon paketima. Autori radova od četvrtog do 10 mjesta, također će biti nagrađeni zanimljivim nagradama. Imena učenika, dobitnika nagrada, bit će objavljena u medijima, a pobjedničko pismo bit će objavljeno na web. stranicama poštanskih operatera „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo i „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar. Nagrade pobjednicima bit će uručene na prigodnoj svečanosti u Mostaru početkom oktobra 2016. godine. 

 

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sva pobjednička pisma na državnom nivou, Svjetski poštanski savez će poslati stručnom žiriju, koji će izabrati tri najbolja, za zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju, i još najviše pet pisama za posebne pohvale i nagrade.

 

POSEBNA NAPOMENA

U Međunarodno takmičenje u pisanju pisama djeca iz Bosne i Hercegovine su uključena 2003. godine. Od tada do danas dostavljeno nam je na hiljade pisama. Mnoga pisma nisu učestvovala u izboru jer autori nisu ispoštovali pravila takmičenja. Zbog toga ponovo naglašavamo da se propozicije takmičenja moraju poštovati. Sva pisma koja stignu na navedenu adresu su vlasništvo poštanskog operatera.

Više informacija možete dobiti na telefon: 033/252-659 ili putem emaila:

elvedina.halac @posta.ba


arhiva arhiva