aktulenosti Aktuelnosti

Mar

29

O B A V J E Š T E N J E


Ovlašteni poštanski operator Sjedinjenih Američkih Država obavještava da je od 10. marta 2016. godine povećan iznos ispod kojeg su pošiljke koje sadrže robe  oslobođene plaćanja carina i poreza, pod uslovom da ih otprema jedan pošiljalac u toku jednog dana.

Ovaj iznos povećan je sa 200 USD na 800 USD. To praktično znači da se pošiljke, čija je vrijednost 800 USD ili manja, mogu uvoziti u SAD bez plaćanja carina i takse, pod uslovom da ne podliježu zabranama i ograničenjima koje su već na snazi.


arhiva arhiva