aktulenosti Aktuelnosti

Mar

30

Pojačane carinske mjere za pošiljke koje stižu u Japan


Ovlašteni poštanski operator Japana obavještava da je carinska inspekcija za poštanske pošiljke u prispjeću za Japan uvela pojačane mjere u cilju borbe protiv terorizma. S tim u vezi Pošta Japana moli partnerske operatore za saradnju i da osiguraju da pošiljke, koje sadrže robe, prati odgovarajuća dokumentacija te da ne prihvataju opasne robe u poštanskim pošiljkama.

Carinske deklaracije treba da budu tačno i potpuno popunjene sa preciznim opisom robe. Na primjer umjesto da se napiše „odjeća“ korisnici trebaju preciznije opisati sadržinu kao što je „jakna“ „ hlače“, „košulja“ itd.

U suprotnom, poštanske pošiljke na kojima se ne nalazi carinska deklaracija ili ako na obrascu za carinsku deklaraciju nisu tačno i potpuno navedeni puno ime i adrese pošiljaoca i primaoca, sadržina, broj predmeta i njihova vrijednost na engleskom, francuskom ili japanskom jeziku, tretirat će se kao pošiljke koje ne ispunjavaju uslove predviđene aktima UPU- a (Svjetski poštanski savez), tako da u krajnjem slučaju mogu biti vraćene na mjesto porijekla.


arhiva arhiva