aktulenosti Aktuelnosti

Feb

25

SARADNJA DVA POŠTANSKA OPERATORA NA VISOKOM NIVOU


U Sarajevu, 24. februara 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije BH Pošte, upriličen je sastanak na nivou generalnih direktora i uprava kompanija Hrvatska pošta d.d. (Hrvatska) i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (Bosna i Hercegovina).

Na sastanku je razgovarano o aktualnom trenutku poštanske djelatnosti u regionu, Evropi i u svijetu, razmijenjena su iskustva i planovi te dogovoreno jačanje i unaprjeđenje suradnje između dvije kompanije, koja je, kako je ocijenjeno, već na vrlo visokom nivou.
Predsjednik Uprave Hrvatske pošte d.d. Robert Jukić i generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Mensud Bašić usuglasili su se da ovakvi sastanci trebaju biti češći, na obostranu korist, kako kompanija kojima su na čelu, tako i korisnika poštanskih usluga koji poštanski promet između Hrvatske i BiH čine veoma frekventnim.


arhiva arhiva