aktulenosti Aktuelnosti

May

11

Nove marke u filatelističkoj ponudi BH Pošte


U skladu sa Programom izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016. godinu,  “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak, 09.05.2016. godine, izdalo je nove poštanske marke i time značajno obogatilo svoju filatelističku ponudu.  

U okviru teme Jubileji izdata je marka s motivom “150 godina od prvog lista štampanog u BiH- Bosanski vjestnik”, nominalne vrijednosti od 1,50 KM, sa tiražom od 10.000 komada. Marka je posvećena listu “Bosanski vjestnik”, čiji je prvi broj objavljen 7. aprila 1866. godine. Kao prvi list štampan u BiH, „Bosanski vjestnik“ predstavlja početak moderne štampe kod nas.

Druga poštanska marka izdata je u okviru teme Svjetska književnost, sa motivom „400 godina od smrti Migeul de Cervantes Saavedra“, nominalne vrijednosti 2,00 KM, u tiražu od 10.000 primjeraka.

Miguel de Cervantes najveći je španski pripovjedač i jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti. Autor je djela: “Don Kihot”, "Uzorne novele", "Put na Parnas", “Osam komedija i osam novih međuigri", “Galatea”... Umro je u Madridu, 23. aprila 1616. godine, istog dana kada i William Shakespeare, a taj dan UNESCO je proglasio za Međunarodni dan knjige.

U okviru izdanja “Europa 2016. godine” izdata je serija od dvije marke s motivom “Misli zeleno”, nominalne vrijednosti od po 2,50 KM, u tiražu od po 40.000 komada. BH Pošta tradicionalno izdaje poštanske marke s Europa logom. Riječ je o posebnim markama, koje se izdaju pod okriljem PostEuropa sa zajedničkom temom.

Tema i naziv “Europa 2016.- Misli zeleno” ima za cilj da skrene pažnju na ekološke problem u svijetu. Ove godine obilježava se  60.  godišnjica izdanja “Europa”, koja će biti obilježena na razne načine, između ostalog i kroz zajednički dizajn na poštanskim markama svih pošta država- članica PostEuropa. Pobjednica takmičenja za zajednički dizajn prigodne poštanske marke „Europa 2016- Misli zeleno“ je autorica Doxia Sergidou, Pošta Kipra.


arhiva arhiva