aktulenosti Aktuelnosti

May

30

BH Pošta izdala četiri nove poštanske marke


“Javno preduzeće BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016. godine, tokom maja ove godine izdalo je još četiri nova izdanja redovnih poštanskih maraka.

Jedna od njih je poštanska marka sa motivom “Relej na brdu Hum”, koja je u promet puštena povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva. Nominalna vrijednost marke iznosi 0,70 KM, a štampana je u tiražu od 100.000 komada.

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se povodom formiranja Međunarodne unije za telekomunikacije. Bosna i Hercegovina, kao članica unije, nastoji pratiti trendove u razvoju, omogućavajući građanima ravnopravan pristup mogućnostima koje pruža svijet telekomunikacija i informacijskih tehnologija. Relej na brdu Hum, koji je korišten kao motiv za ovu marku, početkom ratnih dejstava 1992. godine u BiH bio je granatiran tokom napada na Sarajevo.

Druga poštanska marka sa motivom “Cvijet- Halačija”, izdata je u okviru teme “Flora”, nominalne vrijednosti 1,00 KM, u tiražu od 10.000 primjeraka. Halačija ili cvakija je endemska biljka Balkana, a rasprostranjena je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. U BiH se može naći na području Maglaja, Žepča, Zavidovića, Olova i Višegrada.

U okviru teme “Fauna” izdata je poštanska marka i karneti poštanskih maraka sa motivom “Leptiri”. Tiraž je 10.000 blokova, nominalne vrijednosti 2 x 2,50 KM, dok je tiraž karneta 1.500, nominalne vrijednosti 15,00 KM ( 6 x 2,50 KM).

U Bosni i Hercegovini je zabilježeno oko 3. 000 vrsta leptira. Na prigodnim poštanskim markama predstavljene su domaće vrste leptira: cupido decolorata i coenonympha tullia.

Četvrta nova marka BH Pošte izdata je u okviru teme “Jubileji” sa motivom “405 godina od rođenja Evlije Čelebije”. Štampana je u tiražu od 10.000 komada sa nominalnom vrijednošću od 2,00 KM.

Evlija Čelebija je najznačajniji osmanski putopisac. Evlija ibn Derviš Mehmed Zilli, kako glasi njegovo ime, proputovao je Osmanskim carstvom i izvan njega te je o svojim doživljajima napisao opsežno djelo u deset knjiga, pod nazivom "Putopis" ili "Tarihi sejjah". Njegovi “Putopisi” imaju veliki značaj za historiografiju. U svojim putopisima opisao je gradove, historiju, građevine, običaje i tradiciju, kao i značajne ličnosti iz zemalja koje je posjetio. Ostavio je i brojne zabilješke o Bosni i Hercegovini i Sarajevu.


arhiva arhiva