aktulenosti Aktuelnosti

Jun

06

Obavještenje o visini novčanih naknada za gotovinske uplate


Nadzorni odbor “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo 31.05.2016. godine donio je odluku o izmjeni cijena u dijelu Finansijskih usluga, koje obavlja BH Pošta, a koje se odnose na unutrašnji platni promet odnosno na gotovinske uplate - putem naloga za plaćanje.

Nove naknade, koje plaća korisnik za prijem gotovinske uplate, iznose kako slijedi:

Iznos uplate:                                                                     Provizija/ po transakciji

- do 50,00 KM                                                                   1,00 KM

- od 50,01 KM do 150,00 KM                                         1,50 KM

- od 150,01 KM do 250,00 KM                                       2,00 KM

- od 250,01 KM do 500,00 KM                                       3,00 KM          

- od 500,01 KM do 1.000,00 KM                                   5,00 KM

- preko 1.000,00 KM                                    0,5 % od iznosa uplate; max 15 KM

Odluka o novim cijenama za navedenu uslugu primjenjuje se od danas, 03.06.2016. godine.


arhiva arhiva