aktulenosti Aktuelnosti

Jul

07

BH Pošta izdala novu poštansku marku


U skladu sa Programom izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016. godinu, danas je „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, u okviru teme Umjetnost izdalo prigodnu poštansku marku sa motivom „Slika Nasuha Matrakčije“. Marka je štampana u tiražu od 10.000 komada sa nominalnom vrijednošću od 1,50 KM.

Matrakči Nasuh Bosnevi (u. 971/1564) bio je minijaturist, matematičar, historičar, geograf, putopisac, carski umjetnik, vitez, prevoditelj, književnik, pjesnik, kartograf, vojni strateg, kaligraf i učenjak. Njegovo puno ime je Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnevî. Nadimak Matraki zadobio je po povratku iz Egipta, gdje je učestvovao na turniru „Vitezovi dugih štapova“, odakle je izašao kao pobjednik.

Detaljnije pojedinosti o Matrakčiju nudi prijepis fermana na kraju Matrakčijeva djela iz matematike, a kojeg mu je izdao sultan Sulejman Zakonodavac upravo po povratku iz Egipta 1530. godine. Svoje prvo djelo Nasuh Matrakči je započeo u vrijeme vladavine sultana Selima I, a naredno djelo bilo je iz oblasti matematike, naslova „Ljepota spisatelja i savršenstvo u računstvu“. Nakon toga, po nalogu sultana Sulejmana Zakonodavca, radio je na prijevodu Taberijeve Historije s arapskog na osmanski jezik, a potom je napisao i raspravu o ratovanju i ratnim tehnikama, pod naslovom „Milodar ratnicima“.

U pratnji Sulejmana Zakonodavca obišao je Irak i dijelove Irana, kada nastaje i njegova hronika „Konačišta“ sa 107 minijatura i dvadeset pet stranica, koje sadrže i tekst i sliku. Matrakči je napisao i „Stjecište hronika“, a zatim i seriju povijesnih djela zajedničkoga naziva „Knjiga o Sulejmanu Zakonodavcu“ te „Hroniku porodice Osmanlija“, posvećenu Rustem- paši.


arhiva arhiva