aktulenosti Aktuelnosti

Sep

05

Poruka generalnog direktora Međunarodnog biroa UPU-a


Pošta, javna usluga od neprocjenjive važnosti u cijelom svijetu

Svjetska poštanska mreža je ogromna mreža koja se prostire na sve četiri strane svijeta.  Danas je ona još uvijek najveća mreža fizičke dostave u svijetu. Svakog dana preko 600.000 pošta usluži milijarde ljudi, svake godine one obrade preko 438 milijardi pisama i šest milijardi paketa te nude širok dijapazon elektronskih, novčanih i usluga logistike.

Na Svjetski dan pošte bismo se trebali prisjetiti fundamentalnih vrijednosti pošte i mnogobrojnih javnih usluga koje ona nudi svim ljudima a što doprinosi ekonomskom razvoju država.

Danas, od milijardi pisama koje pošta obradi i dostavi u svijetu svake godine, procjenjuje se da ih 80% pripada kompanijama, udruženjima ili državnim organima. Na privatna pisma otpada procenat od 5 do 11% ukupnog obima pošiljaka.

U međuvremenu, broj paketa raste jer pošta ima značajnu prednost kod sve popularnije elektronske kupovine kao omiljenog distributera kod onih koji kupuju i prodaju putem interneta.

Poštanske novčane usluge su takođe popularan poštanski proizvod i sve veći broj pošta diljem svijeta se fokusiraju na ovaj poslovni sektor. Poštanske novčane institucije drže preko milijardu od procijenjenih 5.18 milijardi tekućih i štednih računa na svjetskom bankovnom tržištu za poslove sa stanovništvom. Štaviše, te institucije nude i štedne i kreditne linije te druge usluge koje bi ljudima koji nemaju pristup bankarskim prostorijama ili sa niskim prihodima bile teško dostupne putem tradicionalnih finansijskih institucija.  

Kao i drugi sektori, i pošta se susreće s ekonomskom krizom i sve jačom konkurencijom ali u ovoj eri kada se informacione tehnologije brzinski razvijaju još uvijek ona uspijeva zadržati svoje vlastite. Pošta i dalje obezbjeđuje vitalnu komunikaciju između ljudi i kompanija diljem svijeta, ne samo u svakodnevnom životu već i u pogledu prirodnih katastrofa.

Nakon što je Japan pogođen masivnim zemljotresima ove godine, čuli smo mnoge priče o japanskom narodu koji se okrenuo pošti da putem nje šalje zalihe za opskrbu prijatelja i rođaka koji su iznenada ostali bez ičega, ili da podignu novac iz mobilnih pošta za najugroženija područja. Pošta je odigrala veliku ulogu u iskazivanju solidarnosti među ljudima i podizanju duha, pružanju nade žrtvama koje su našle sklonište gdjegod su mogle.

To je humana strana pošte. Pored usluga koje pruža, pet miliona poštanskih uposlenika -  a posebno poštonoše, šaltersko osoblje i druge dostavne službe – susreću se sa ogromnom javnom uslugom koja ima socijalnu i ekonomsku dimenziju bez koje svijet ne može živjeti.

Na ovaj Svjetski dan pošte, razmislimo malo o uslugama koje nude poštanski radnici diljem cijelog svijeta.  


arhiva arhiva