aktulenosti Aktuelnosti

Dec

13

Obavještenje korisnicima poštanskih usluga


Obavještavamo javnost i korisnike naših usluga da smo od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Carinski referat Pošta Sarajevo dobili instrukciju da uplatni nalog za carinski pregled poštanskih pošiljki, kao dokaz o uplatama administrativnih taksi putem elektronskog bankarstva, mora biti ovjeren pečatom banke kod koje je uplata  realizirana.

U protivnom, poštanske pošiljke, koje prati navedena uplata putem elektronskog bankarstva bez pečata banke, kod koje je uplata realizirana, će biti vraćene prijemnoj pošti od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Carinski referat Pošta Sarajevo, dok se ne ispoštuje navedena instrukcija.


arhiva arhiva