aktulenosti Aktuelnosti

Jan

13

Prispjela enormno velika količina pošiljaka od poštanske uprave Kina


„JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo je društveno odgovorna kompanija, koja poštuje međunarodne i domaće standarde prijema i uručenja pošiljaka, kako u domaćem tako i u međunarodnom poštanskom prometu. Stoga obavještavamo naše korisnike i javnost da je ovih dana prispjela izrazito velika količina pošiljka iz Narodne republike Kine koja je strukturom uglavnom vezana za narudžbe putem interneta.

Izmjenična pošta 71003 Sarajevo je preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo u periodu od 04.1.2017. – 08.01.2017. godine zaprimila oko 11 tona poštanskih pošiljaka iz međunarodnog prometa. Prerada, otprema i postupak pripreme za postupak uručenja poštanskih pošiljaka je organiziran prema standardnim procedurama,  a rad uposlenika „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo je organiziran da se postigne maksimalna brzina.

Nakon otvaranja poštanskih vreća u Izmjeničnoj pošti 71003 Sarajevo utvrđeno je da se radi o velikom broju pošiljaka sa otisnutim poštanskim žigom sa datumom iz mjeseca oktobra i novembra 2016. godine, te procjenjujemo je cca. 90 % ukupne količine prispjelih pošiljaka sa kašnjenjem u prispjeću u Bosnu i Hercegovinu.

Evidentno je da su prispjeli zaključci sa poštanskim pošiljkama koji glase za područje dostave u Bosni i Hercegovini zadržani u tranzitnim državama ili aerodromima, a „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo kao odredišni operator ne može uticati na odabir rute transporta poštanskih zaključaka u prispjeću.

Ovim putem obavještavamo javnost da „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo čini maksimalne napore da poštanske pošiljake koje su prispjele sa kašnjenjem budu što prije obrađene i otpremljene na uručenje našim korisnicima.


arhiva arhiva