aktulenosti Aktuelnosti

May

16

Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Program izdavanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka za 2018. godinu


“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Program izdanja prigodnih i redovnih  poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed, za svaku godinu.

Program izdavanja poštanskih maraka “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo ima za cilj da se temom i motivom obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno, da obillježe jubileje i datume iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnost, kao i značajne  sportske  i druge manifestacije.

Na osnovu naprijed navedenog pozivamo sve zainteresirane da svojim prijedlozima daju doprinos u očuvanju kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, a koji bi bili zastupljeni na prigodnim i redovnim poštanskim markama u 2018. godini.

Prijedlozi se dostavljaju, najkasnije do 31.07.2017. godine, na adresu:JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem  e-mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili e-mail-a, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (kriteriji za prihvaćanje prijedloga su: historijski, kulturni ili znanstveni značaj, aktuelnost događaja, osobitost ili rijetkost pojave, autohtonost, zanimljivost ili važnost za opći interes) definisane  navedenim Pravilnikom, neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone: (033) 252 707, 252 708, putem  faxa: (033) 252 702 ili na e-mail: philately@posta.ba.


arhiva arhiva