aktulenosti Aktuelnosti

Jun

12

Od danas u funkciji nova usluga BH Pošte - MoneyGram


Nova usluga međunarodnog elektronskog transfera novca putem MoneyGram sistema, koju je uvelo „Javno preduzeće BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa SberBank BH, od danas je počela s radom. Ovu uslugu naši korisnici i svi građani mogu izvršiti na šalterima 192 poštanske jedinice BH Pošte na vrlo jednostavan i siguran način. Osnovne karakteristike MoneyGram usluge- elektronski transfer novca su:

- Pristupačnost - MoneyGram usluga je dostupna svima, nije potrebno da imate karticu ili račun u banci;
- Brzina i efikasnost;
- Besplatna za primaoca - troškovi su plaćeni od strane pošiljaoca, novac se podiže bez provizije;
- Pouzdana - vaš novac i podaci su sigurni;
- Jednostavna - ne morate popunjavati formulare, samo posjetite neku od naših poštanskih jedinica.

Uplata /slanje novca vrši se u valutama: KM, EUR i USD. Za uplatu/slanje novca korisnik, zajedno sa uplaćenim iznosom, plaća naknadu za izvršenje transfera putem sistema MoneyGram u skladu sa Cjenovnikom MoneyGram i to prema valuti uplate.

Maksimalni iznos za slanje je 2.500,00 EUR- a mjesečno ili protuvrijednost u KM ili USD. Za isplatu/primanje novca korisnik je obavezan prezentirati važeći identifikacioni dokument i saopćiti referenti broj transakcije. Isplata se vrši u valuti koju je odredio pošiljaoc.

Sa uvođenjem usluge MoneyGram- brzi transfer novca, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo značajno je obogatilo svoje finansijske usluge te korisnicima osiguralo mogućnost slanja i prijema novca putem široke MoneyGram mreže koja obuhvata 350.000 lokacija u više od 200 zemalja širom svijeta.

Zahvaljujući uspostavi partnerstva sa SberBank, BH Pošta se sa svojih 192 pošte, koje pružaju ovu uslugu, pridružila svjetskoj mreži MoneyGram i svojim korisnicima osigurala jednostavan i brz način transfera novca.

arhiva arhiva