aktulenosti Aktuelnosti

Jun

27

BH Pošta izdala marku posvećenu 125. godišnjici članstva u UPU-u


“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u utorak, 27.06.2017. godine, u kategoriji “Jubileji” izdalo je prigodnu poštansku marku sa motivom “125 godina članstva u UPU- u”. Marka je štampana u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,50 KM, a njen autor je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević. Odštampan je i prigodan FDC koverat u količini od 150 komada, vrijednosti 2,00 KM.

Sa izdavanjem ovog filatelističkog izdanja BH Pošta će obilježiti historijski datum koji je značajan za Bosnu i Hercegovinu i poštansku djelatnost u našoj državi uopće, te tako još jednom naglasiti važnost članstva naše države u Svjetskom poštanskom savezu (UPU).

Podsjećamo da je UPU utemeljen 9. oktobra 1874. godine. UPU je 1948. godine postao specijaliziranom organizacijom Ujedinjenih naroda, a od 1878. godine nosi ime - Universal Postal Union, skraćeno UPU. Sjedište UPU- a je u Bernu, prijestolnici Švicarske. Svjetski dan pošte obilježava se svakog 9. oktobra na godišnjicu osnivanja UPU- a. To je međunarodna organizacija koja koordinira poštansku politiku i pravila između zemalja članica, a time i svjetski poštanski sistem. Cilj UPU- a je razvoj komunikacija između država- članica pružanjem poštanskih usluga te doprinos ostvarivanju plemenitih ciljeva međunarodne saradnje na kulturnom, socijalnom i privrednom polju.

Svaka članica prihvaća iste uslove za provođenje međunarodnih poštanskih dužnosti. To je prva univerzalna svjetska organizacija i kao takva predstavlja najstariji oblik multilateralne saradnje u svijetu. Može se slobodno reći da je UPU, kao organizacija, cijeli svijet povezao u jednu cjelinu i omogućio uzajamnu razmjenu poštanskih pošiljki.

Svim državama članicama UN- a je dopušteno da postanu članovi UPU- a. Države nečlanice UN- a mogu postati članice UPU- a pod uslovom da dvije trećine zemalja članica UPU- a odobri zahtjev za članstvo. Danas UPU ima 192 države članice.

Bosna i Hercegovina je primljena u UPU- u 1.jula 1892. godine i ponovo 26. januara 1993. godine te je, uz direktno članstvo, obavezna osigurati funkcioniranje poštanskog saobraćaja i usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, vodeći se UPU- ovim preporukama.

Na prigodnoj poštanskoj marki, koju je BH Pošta izdala u povodu obilježavanja ovog jubileja, predstavljen je logo UPU- a i prvi poštanski automobil koji je za Bosnu i Hercegovinu proizveo “Austro- Daimler” 1905. godine.

Bosna i Hercegovina je jedna od prvih evropskih zemalja u kojoj su, pored električnog tramvaja, željezničke mreže koja je u evropskim razmjerama predstavljala uzor za uzane pruge, telegrafa, telefona i pošte tzv. evropskog tipa, otvorene i automobilske linije za prijevoz pošte i putnika.

arhiva arhiva