aktulenosti Aktuelnosti

OKT

18

Dani otvorenih vrata u Sarajevu i Goraždu


Centar pošta Goražde posjetili su učenici Osnovne škole "Husein ef Đozo" Goražde, Osnovne škole "Fahro Baščelija" Goražde i Osnovne škole "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići. U okviru programa Dana otvorenih vrata učenici obilaze lokalne pošte te se upoznaju sa tehničko – tehnološkim procesima od prijema do uručenja pošiljaka, kao i drugim uslugama koje nudi „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo.

Učenici OŠ „Kovačići“ iz Sarajeva, takođe su posjetili CP Sarajevo i Glavni poštanski centar. Učenici III i IV pokazali su veliku zainteresovanost za rad Hibridne pošte i Sorting centra. 


arhiva arhiva