aktulenosti Aktuelnosti

OKT

26

U promet puštene poštanske marke Bijeli i crni dud i Nacionalni park Una - Štrbački buk


“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo u promet je pustilo dvije poštanske marke. Iz bloka Flora izdata je marka Bijeli i crni dud, a druga marka je sa motivom Nacionalnog parka Una - Štrbački buk.

Prigodna poštanska marka Bijeli i crni dud odštampana je u 10.000 primjeraka, a njema nominalna vrijednost je 1,50 KM. Dizajn marke radila je Sunita Hamzić.

Bijeli dud (Morus alba), je brzo rastuće srednje veliko drvo kuglaste krošnje, srednje dugog životnog vijeka, koje naraste do nekih 20 metara visine. Pradomovina ovog stabla je sjeverna Kina, a danas je posvuda rasprostranjena. Lišće bijelog duda je glavna hrana larvi svilene bube (Bombyx mori)  koje proizvode svilena vlakna te se bijeli dud posebno uzgaja u te svrhe, ali se isto tako upotrebljava i u ishrani domaćih životinja. Plod bijelog duda sadrži slobodne organske kiseline, vitamin C, karotin, pektin, invertni šećer, sluz, gume i smolu.

Uzgoj bijelog duda za potrebe proizvodnje svile je počeo prije 4000 godina u Kini.

Crni dud (Morus nigra) je visoko listopadno drvo porijeklom iz jugozapadne Azije, gde se uzgaja tako dugo da se njegovo prvobitno stanište ne može sa sigurnošću utvrditi. U Evropu je unesen veoma davno, tako da se odomaćio. Crni dud može porasti do 20 m i ima široko razgranatu i gustu krošnju. Plodovi su crno-ljubičaste do sasvim crne boje, daleko ukusniji od  bijelog duda i gotovo dvostruko veći od njih. Drvo crnog duda manje je cijenjeno od drveta bijelog duda, ali su plodovi ukusniji više koristi za ishranu. Hranljivi su i bogati vitaminom C.

Poštanska marka sa motivom Nacionalnog parka Una – Štrbački buk, koja je takođe puštena u promet, odštampana je u 100.000 primjeraka. Cijena marke je 1,50 KM, a njen dizajn uradio je Abdulah Branković.

Štrbački buk predstavlja najviši i najspektakularniji vodopad u Nacionalnom parku Una. Njegov postanak se vezuje za tektonska pomjeranja i stvaranje sedrenih naslaga. Visok je oko 24 metra, a nalazi se na nadmorskoj visini od 294 metra. Nalazi se na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz martinbrodske vodopade jedan je od najljepših na rijeci Uni.

Redovna i vanredna izdanja poštanskih maraka BH Pošte možete pogledati na:
http://www.posta.ba/stranica/1/25/23.html


arhiva arhiva