aktulenosti Aktuelnosti

Mar

14

U Švedskoj uvedena nova carinska politika


Ovlašteni poštanski operater Švedske, PostNord Group AB, obavjestio nas je o novoj carinskoj politici koja je stupila na snagu 1. marta 2018. godine.

Dakle, PostNord Group AB od 1. marta, u skladu sa UPU Konvencijom, počela je naplaćivati naknadu za carinski pregled u iznosu od 75 SEK uključujući PDV, za sve pismonosne pošiljke i pakete u prispjeću čija označena vrijednost je ispod 1,5000 SEK i koji su uvezeni u Švedsku iz zemalja izvan Evropske Unije.

Ova naknada za carinski pregled uključujući PDV biće naplaćena od primaoca pošiljke. Operater Švedske neće dostavljati ovu vrstu pošiljki dok se ne plati naknada za carinski pregled i uvozni PDV. U suprotnom, pošiljka će biti zadržana na carini i nakon isteka perioda čuvanja od tri sedmice, biće vraćena operateru porijekla.

Za pošiljke čija je označena vrijednost veća od 1,500 SEK naplaćuje se, kao i do sada, naknada za carinski pregled u iznosu od 125 SEK uključujući PDV.


arhiva arhiva