aktulenosti Aktuelnosti

Jun

20

Osnovan juniorski filatelistički klub u OŠ Safvet-beg Bašagić u Visokom


Uposlenici JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo iz Odjeljenja za marku i grafički dizajn predstavili su zainteresiranim učenicima filateliju – hobi koji diljem svijeta zaokuplja pažnju miliona ljudi – te im podijelili prigodne poklone koji će im biti od pomoći na njihovim filatelističkim počecima. Učenici su bili veoma zainteresirani, postavljali su pitanja i uživali u prezentaciji.

Otvaranje Juniorskog filatelističkog kluba u Visokom dio je aktivnosti u sklopu projekta BH Pošte – Popularizacija filatelije među mladima. U planu je otvaranje juniorskih filatelističkih klubova i u drugim osnovnim školama na području Federacije BiH.


arhiva arhiva